Tarih 1 kitabı 3. ünite 99.sayfa ünite sonu cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 kitabı 3. ünite 99.sayfa ünite sonu cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 kitabı 3. ünite 99.sayfa ünite sonu cevapları


Tarih 1 kitabı 3. ünite 99.sayfa  ünite sonu cevapları9. sınıflar tarih dersi tarih dersi 99. sayfa tarih kitabı cevaplarını sizlere tarih derslerine kaynak sitesi farkı ile yayınlıyoruz. Eksikliği olduğunu düşündüğünüz soruyu bize bildiriniz.

ve tarih kitabı cevapları konusunda arşiv niteliği taşıyacak bu sayfamızı sizlerin sayesinde daha da ileriye taşıyalım.  tarih kitabı cevapları konusunda farklı yaklaşımları ve özgün çözümleri ile gerek öğretmenlerimize gerekse öğrencilerimize faydalı olacağını düşündüğümüz bu sayfamız sizlerin başvuru kaynağınız olacaktır.

Diğer ünitelere ait soru ve cevaplar için lütfen ilgili menülere bakınız. Bulamazsanız Sitemizin arama özelliğini kullanınız.
Doğru cevaplar kalın  yazılmıştır.

A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- Asya Hun devleti
I- Çin Seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II- Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir
A) Ticari Faaliyetlere büyük önem vermiştir.
B)Bu dönemde Orta Asya da güçlü bir devlet konumundadırlar
C)Devlet olarak güçlü bir merkeziyetci anlayışa sahiptirler
D)Çin ve Bizans devletini kendilerine bağlamışlardır
E) Ülke içindeki değişik toplumlara hoş görülü davranmışlardır.


2- Uygurlar yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk devletidir. Bu durum Uygurların kültür ve uygarlı tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe Uğramayan Özellik aşağıdakilerden hangisidir.
A)Bilim-Ekonomi
B)Sanat – Dil
C) savaşcılık – yönetim
D)Yönetim – Dİl
E) Yönetim – sanat

3- Türk İslam devletleri içinde ilkkez museviliği benimsemişlerdir
İslamiyetten önceki devletler arasında en geniş sınırlara ulaştılar
İstanbulu Kuşatan İlk Türk devletidir.
Türkler içinde ilkkez kendi adlarına para bastırdılar
Türk devletleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri taşımaz.
A) Kırgızlar
B) Köktürkler
C)Avarlar
D)Türgişler
E)Hazarlar


4- Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta asya da geniş bozkırlar yüksek dağlar nehirler ve göller bulunmaktadır
Bu durum Türk kültür ve uygarlığının unsuru olan aşağıdaki alanlardan hangisi üzerine daha etkili olmuştur
A)Hukuk kuralları
B)Yaşam Tarzı
C)Edebiyat
D)Sanat Eserleri
E)Dini İnanış

B- Aşağıdaki İfadelerin başına boşluğa doğru İse (D) yanlış ise (Y) harfi koyunuz
(D)1- Kavimler göçü sonrası Avrupanın sosyal ve siyasi yapısı değişmiştir.
(D)2- İtil bulgarları Müslüman tüccarlarla ilişki neticesinde müslümanlığı seçmişlerdir.
(Y)3- Orhun Abideleri Uygurla döneminde meydana getirilmiştir.
(Y)4- Kaşgarlı Mahmuta göre Türk adı güçlü kuvvetli anlamına gelir
(D)5- Oğuzlar Türk tarihinin en kalabalık ve Siyasi açıdan en önemli boyudur.


C. aşağıdaki devletleri Uygun bilgilerle eşleştiriniz.

A-Asya Hun devleti                   (B )Orta Asyada İlk Türk Bizans ittifakı
B-Köktürkler                            ( C)Manas Destanı
C-Kırgızlar                               (A )Orduda Onlu sistemi
D-Avrupa Hun devleti                ( E)İlk Müslüman Türk topluluğu
E-Karluklar                              ( D)Margus anlaşması
                                            ( )Baris han


E. Aşağıdaki Sorulara cevap veriniz.
1- Çinliler – Türkler- Orta asya- Göç – İpek Yolu kelimelerini kullanarak Türk çin ilişkileri hakkında kısa bir metin oluşturunuz.
Cevap: Türklerle Çinlilerin Orta Asyadaki Mücedelelerinin temel sebebi İpek yolunu ele geçirmek istemeleridir. Türkler Orta Asyadan Çeşitli devirlerde çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir.
2- Türklerin ayn dönemde farklı coğrafyalarda bir çok devlet kurmasının sebepleri nelerdir.
Cevap: Türklerin Teşkilatlı özellikeleri sayesinde DEvlet kurmuşlardır. Bu durumun Dünyanın pek çok bölgesinde olmasının temel sebebi Göçlerdir.
3- Hunlar Avrupa tarihinde hangi değişimlere sebep olmuştur.
Cevap: Hunlar Neden oldukları kavimler göçü nedeniyle Avrupanın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden olmuşlardır. Bu günkü avrupa kavimlerinin oluşmasında pay sahibidirler. Daha ayrıntılı bilgi için KAVİMLER GÖÇÜ hakkında bil edininiz.


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder