Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi 130-131 cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi 130-131 cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi 130-131 cevapları


Tarih derslerine kaynak sitesi olarak Tarih Kitabı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 9. sınıflar tarih dersi 4. ünite  İslam tarihi Ünitesi Ünite sonu değerlendirmesi ve cevapları sayfa 130 ve 131 ekledik ve istifadenize sunuyoruz. Eğer cevaplarda yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

İslam tarihi Ünitesinin ünite içi sorularını daha önce eklemiştik. İsteyenler bakabilirler. 
Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi Ünite sonu değerlendirmesi ve cevapları

A.Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- Abbasiler bütün Müslümanlara değer vererek onlara eşit muamele yaptılar. Böylece mevali kavramı ortadan kalktı. Bu dönemde önce İranlı sonra Türk subaylar ve memurlar önemli görevlere getirildiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)Mevali Sosyal Statüyü belirleyen bir kavramdır.
B)Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere Türkleri getirmişlerdir.
C) Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere İranlıları getirmişlerdir.
D)Türk ve İranlılar Abbasi devletinde memurluk yapmışlardır.
E)Araplar Abbasîler döneminde devlet kademesinde görev almamışlardır.


2-I-Yalancı Peygamberler ortadan kaldırılmıştır
II-Kuranı Kerim ayetleri toplanarak kitap Haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört Halife dönemine ait değildir.
A)I-III- V
B)II- IV
C)III-V
D)I ve V
E)II-IV-V


3-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadası için söylenemez
A)Toplumda sınıf farklılıklarının olması
B)Kabileler arası savaşlar olması
C)Akrabalık bağlarının güçlü olması
D)Ticaretin gelişmemiş olması
E)Güzel konuşmaya ve Şiire önem verilmesi

4-Avrupada Müslümanların ilerleyişlerinin durması aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir.
A)Nihavent savaşı
B)Talas Savaşı
C)Puvatya savaşı
D)Köprü savaşı
E)Mute savaşı

B) Aşağıdaki İfadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), Yanlış ise (Y) koyunuz
(Y)1-İslamiyetten önce Araplar sadece putpresliğe inanıyorlardı
(D)2)Abbasiler fetihlerden çok bilimsel faaliyetlere önem vermişlerdir.
(D)3)Endülüs’te kurulan İslam devletletlerinin bilimsel faaliyetleri Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
(Y)4)Dört halife döneminden sonra kurulan Emeviler Devleti ile Abbasiler aynı dönemde yaşamışlardır
(D)5)Müslümanlar ilk olarak habeşistana göç etmişlerdir.,


C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1)İslam Tarihinde İslamiyetten önceki dönem CAHİLİYE DÖNEMİ olarak adlandırılmıştır
2)Medine İslam devleti HİCRET olayının sonunda kurulmuştur.
3)İslam Devletinde devlet teşkilatlanması HZ. ÖMER  döneminde olmuştur.
4)Emeviler döneminde Müslümanların Avrupadaki İlerleyişi  PUVATYA SAVAŞI ile durmuştur.
5)Abbasiler dönemimde açılan ilim merkezlerine DARÜL HİKME denir.

D)Aşağıdaki İfadeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.
1- Kurtuba –  Endülüs Emevi Devleti
2) Cemel Olayı- Müslümanlar arası ilk iç Savaş
3)Hudeybiye Anlaşması- Müslümanların İlk kez hukuksal olarak tanınması
4)Hendek SavaşıMüslümanların son savunma savaşı
5)İbni Sina- El Kanun Fittıp
6)Kerbela Olayı- Müslümanlar arası ilk kesin ayrılıklar
7)Ukaz- Panayır
8)Samarra- Abbasilerin Türkler için oluşturduğu Şehir
9)Farabi- Kitabul Musiki

E) Aşağıdaki Sorulara cevap  veriniz
1- İslam, Hicret, Medine, Devlet, Vahiy kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Hz Peygambere Hicret edebileceği yönünde vahiy gelince Peygamber efendimiz 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etmiş ve burada Medine islam devletini kurmuştur. Böylelikle Medine islam şehir devleti kurulmuştur

2-İslam uygarlığının Oluşumunda hangi uygarlıkların etkisi olmuştur.
Cevap: Türk Kültürü, Arap Kültürü, Bizans kültürü, İran kültürü, Diğer Kültür ve uygarlıklardır. İslam uygarlığınının oluşumunda çevre uygarlıkların etkisi görülmüştür diyebiliriz. Özellikle Mimari ve yönetim alanında Bizans be sasani etkisi görülmektedir.
3) Emeviler ve Abbasîler Siyasi Sosyal ve kültürel açıdan değerlendiriniz.
Cevap: Emeviler Abbasilere göre daha ulusalcı hareket etmişler ve Milliyetçilik politikası izlemişlerdir. Abbasiler ise daha çok hoş görülü politika izlemişler ve diğer kültürlere ait insanlarda devlet kadamelerinde görev vermişlerdir.
4)Endülüs’te kurulan devletler Avrupa Tarihini nasıl etkilemiştir.
Cevap: O dönemde Avrupa devletlerine göre gerek kültürel gerekse sosyal açıdan çok ileri bir seviyeye ulaşmış olan İslam uygarlığı Rönesansa etki etmiştir diyebliriz.
5)Türk İslam Bilginleri İslamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamışlardır.
Cevap: İslam bilginleri yaptıkları bilimsel faaliyetlerle ve yazdıkları kitaplarla islam dininin yayılışına katkı sağlamışlardır. Örneğin Nizamülmülk açtığı Nizamiye medreseleri ile islami ilimlerin okutulmasını sağlamıştır. Ahmet yesevi ve bir çok islam alimi de islamın yayılışı için  mücadele etmiş talebeler yetiştirmiş ve kitaplar yazmıştır.
1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder