Tarih 1 dersi tarih Kitabı Tarih yazıcılığı konusu Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 dersi tarih Kitabı Tarih yazıcılığı konusu Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 dersi tarih Kitabı Tarih yazıcılığı konusu Cevapları


Tarih 9 Kitabı ünite içi soruları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tarih yazıcılığı konusu ile ilgili soru ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz. 9. Sınıf tarih ders KitabındaSayfa 21, sayfa 22, sayfa 24 sayfaların cevaplarıdır buradaki cevaplar. Tarih yazcılığı konusundaki eksiklerinizi giderebileceğiniz bu sorularla eksiklerinizi giderebileceksiniz.

Tarih 1  dersi  tarih Kitabı Tarih yazıcılığı konusu Cevapları

Temel Kavramlar:
Tarih Felsefesi: Tarih’i yorumlamak ve tarih hakkında düşünmek demektir. Bütün tarihi öğrenmek ve bir vakalar koleksiyonu olarak tam manasıyla bilmek, esasen imkansız olduğu gibi manasızdır da. Çünkü, tek tek vakaların yekûnu olan, yorumun işe karışmadığı bir tarih faydalı değildir. Halbuki, tarihî hâdiseleri anlamaya çalışır, hâdiselerin sebeplerini izah etmeye kalkışarak kendinize göre bir tarih yorumu yaparsanız, tarih değiltarih felsefesi yapmış olursunuz.
Tarih yazcılığı: insanların geçmişten günümüze kadar yaşanan olayları sonraki nesiller aktarma ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan tarih yazma işine  tarih yazıcılığı denir.
Türk Tarih Kurumu: 1931 Yılında türk tarihinin araştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Atatürk tarafından kurulan ve O zamanki adı Türk tarihi Tetkik cemiyeti olan kuruma Türk tarih kurumu denilmektedir. Kısaca yazılışı ise TTK'dır.
Vakanünis: Vak'a-Nüvis, Osmanlı İmparatorluğu zamanında saltanatın tarihî olayları kaydetmekle görevlendirdiği kişilere verilen isimdir.  Osmanlı tarihine ait bilgilerin en önemli bölümü vakanüvisleraracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde resmi bir kurum halini almıştır. Divan-ı Hümayun'a bağlı ilk resmi vakanüvis Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref olup Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük vakanüvis Ahmet Cevdet Paşa olarak kabul edilir.
Ekol: Ekolun anlamı belirli bir alan veya etkinlikte yöntem ve görüşleri benimseyenlerin oluşturduğu birliktir. Tarih Biliminde de belirli ekoller vardır.
Soru: Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden yararlanarak Tarih yazıcılığının hangi alanlarda gelişme göstermiş olabileceğini söyleyiniz. Sayfa 21.
Cevap: Yukarıda bulunan 4 adet görsele baktığımızda Eğitim tarihi, Yönetim alanında, Sanayi ve ekonomik alanında ve Aile yani soy tarihi lanında gelişme gösterdiğini görebiliriz.
Soru: Ahmet Cevdet Paşa yandaki’’ Vatan ve memleketini seven devlet ve milletin geleceğini düşünenler asırların olaylarını ve haberlerini kaydederek gelecek nesillere aktarırlar.’’ Sözü ile neyi vurgulamıştır.
Cevap: Tarih yazıcılığının öneminden bahsedilmektedir. Tarihi Olaylar kaydedilmeli ve gelecek nesillere aktarılarak öğretilmelidir. 

Soru: Aşağıdaki metinlerde hangi tarih yazıcılığına ait örnekler bulunmaktadır.
Cevap: George Rawlinson Heredot tarihinden alıntılanan metin Hikayeci tarihe örnektir.
Thukydides’ten alıntılan metin ise öğretici tarihe örnektir.
Saadettin Gömeçten alınan metin ise Modern tarih yazıcılığına örnektir.

YAVUZ SULTAN SELİM:
Dürüst düşünceli, değerli hükümdar Sultan Selim yeryüzüne düzen verme kaygusunu kendisine dert edinmiş bulunuyordu. Padişah hazretlerinin esenlik getirecek buyruklarına uymayı da kendi mutluluğunun temeli saymakta idi. Saltanat törelerine göre davranışlarını düzenlemeyi de âdet edinmişti. Trabzon sancağı haset gönüller gibi daracık, her yanı dağlarla çevrili bir sancaktı. Bundan başka taht kentinden ve padişahın gözünden ırakta bulunmaktaydı. Sultan Selim bunca zaman uc boyu sayılan bu ilde kalmış sesini çıkarmadan yaşayıp gitmişti. Onurlu şehzade, Burak'ı andıran şimşek hızında bir ata, şan ve devletle binerek padişah babasının elini öpmek şerefine, Tanrının desteğini sağlamada aracı ve sonsuz lutuflarının bağı bilip ol Sidre değerindeki otağa doğru göm ve görkemle salınmış, ol kulu makamı ziyarete eteklerini toplayıp yürümüştü. Yaya ve atlı kapu halkı da önünce düzülüp gereken hizmeti görmek üzere eteklerin bellerini bağlamışlardı. Bab-ı hümayuna yaklaşacak Yeniçeri bölüğü iki yanda saf tutarak geçerli töreleri gereğince, selamlayıp onurlama törenini yerine getirdiler.

Soru: Yavuz sultan selim ile ilgili metin hangi tarih yazımına örnektir.
Cevap: Hikayeci tarih yazıcılığına örnektir.

Soru: Metne göre Osmanlı tarih yazımı ile ilgili neler söylenebilir. Sayfa 24
Cevap: Osmanlı Tarih yazıcılığında övgü ve abartı ön planladadır ve Kişilerin tarihinden yola çıkılarak devletlerin tarihi anlatılmaktadır


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder