Tarih 9 birinci ünite Tarih bilimine giriş sorular ve cevaplar - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 9 birinci ünite Tarih bilimine giriş sorular ve cevaplar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 9 birinci ünite Tarih bilimine giriş sorular ve cevaplar


9. sınıf Tarih Dersi Kitap cevaplarından 1. Üniteyi nihayet bitirdik. Yalnız bu sayfadaki cevaplar ünite içi sorulara aittir. Öğrencilerimizin ısrarlı sorularına derli toplu bir cevap verebilmek adına bu çalışmayı yürütmüş bulunuyoruz. 
1-Sayfa 4’teki resme bakarak tarih ile ilgili hangi yargılara varılabilir.
Cevap: Tarih bir nehirdir. Durmadan akar ve Olaylardan oluşur. 
2- Edward H. CARR yandaki sözü ile Tarihin hangi özelliğini vurgulamıştır. ? sayfa  4
Cevap: Tarihin geçmişe olan ilgisinden bahsetmiştir. Bu günkü olaylar geçmişteki olaylarla bağlantılıdır. 
3- Aşağıdaki görsellere göre tarihin konusu ile ilgili neler söylenbilir. Sayfa 5
CEVAP: Resimlerin cevapları aşağıdaki gibidir.
1.Görsel : Kültür Tarihi
2.Görsel: Savaşlar
3.Görsel : Tarım ve Ekonomi
4.Görsel: Siyasi Faaliyetler,
5.Görsel: Sanayi ve üretim Faaliyetleri
6.Görsel: Spor faaliyetleri
4- Aşağıdaki görsellere göre tarihi olayların özellikleri ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Tarihi Olaylar yalnızca bir kez meydana gelir bir daha tekrarlanamaz. İnsanlığı etkileye olaylardır.
5- Aşağıdaki görsellere göre Tarihi olgu kavramı ile ilgili neler söylenebilir. Sayfa 6
Cevap: Tarihi Olgular Olayların bir sonucu olarak ortaya çıkarlar ve meydana gelmeleri uzun süreçleri kapsar.
6- Tarihi olayları oluşmasında Coğrafyanın etkisi nedir.
Cevap: Her Coğrafi bölge üzerinde yaşayan insanları kendi özelliklerine göre yaşamaya mecbur kılar. Orta Asya da yaşayan insanların göçebelikle ve hayvancılıkla uğraşmaları buna örnek gösterilebilir.
7- Almanya hangi nedenlerle Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesini istemiştir. Sayfa 7
Cevap:  Osmanlı devletinin savaşa girmesini istemesinin iki nedeni vardır. Savaşı daha geniş alanlara yaymak ve Osmanlının boğazlar egemenliğinden yararlanmaktır.
Soru: 1. dünya savaşının çıkmasının sebep ve sonuçlarını yazınız
Cevap:  Örneği bir tane verelim. Almanya açısından İngilterinin sömürgelerini ele geçirmek istemesidir.
8- Aşağıdaki görsellere göre Soruları cevaplandırınız. Birinci elden kaynaklar hangileridir. Yazılı kaynaklar hangilerdir. Sözlü kaynaklar hangilerdir.
9- Yukarıda Özellikleri verilen bir kaynaktan tarih araştırmalarında yararlanmak hangi sorunlara neden olur. Sayfa 10
Cevap: Kaynaklar 1. Elden uzaklaştıkça güvenilirliği azalır. Burada ise 1. Elden kaynağa bakarak sanki görmüş gibi anlatılıyor. Bu araştırma yapanları yanıltır.
10- Sadece dış tenkit yaparak bir eserin kaynak olup olmayacağına kararverilebilirmi? Niçin
Cevap: verilemez. Asıl önemli olan muhtevadır. Yani içeriktir.
11- İç tenkit yaparak bir eserin güvenilir olup olmayacağını anlayabilir miyiz? Niçin? Sayfa 11
Cevap: Tam olarak anlayamayız. İç tenkit güvenilirlik için tek başına yeterli değildir.
12 .yukarıda ki Metin ne tür bir eserden alınmıştır.
Cevap: Seyahatname, Gezi.
13- Bu Eserin dahil olduğu eser hangi kaynak grubuna dahil edilebilir.sayfa  11
Cevap: 1. elden Kaynak, Yazılı kaynak
14- Aşağıdaki görsellerden aynı zaman diliminde yaşayan farklı coğrafya da bulunan insanların yaşam standartları ve çağ kavramı hakkında hangi yargıya ulaşılabilir.
Cevap: İnsanlar Dünyanın farklı bölgelerinde farklı hayat standartlarında yaşarlar. Tarihi çağlarda böyledir. Her toplum aynı anda aynı çağı yaşamamıştır. Gelişmişlik düzeyleri her zaman farklı olmuştur.
15- Aşağıdaki tabloya göre yüzyıl ve milat kavramlarını açıklayınız.
Cevap: Yüzyıl asır manasına gelir ve her yüzyıl bir asırdır. Milat kavramı ise miladı takvime başlangıç arzeder. Ve Milat takvim açısından sıfır kabul edilir.
16- Tarihte Samsun Adlı metin tarihin hangi tür sınıflandırmasına örnek oluşturur.  Sayfa 14
Cevap:  Mekana Göre sınıflandırma
17- Türklerin hicri takvimi kullanmalarının nedeni ne olabilir.
Cevap: İslam dinini kabul etmeleri
18- Celali takvimini 12 hayvanlı Türk takvimine benzer ve farklı yönleri nelerdir.
Cevap:  İkisi de Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır.
Kullanan devletler farklıdır.
19-Miladi Takvim ile Hicri  takvimin arasındaki farklılıklar nelerdir. Sayfa 15
Cevap: Hazırlanış esasları farklıdır. Miladi takvim Güneş yılı Hicri takvim ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.
20- Atatürk ve Tarih adlı metinde Atatürkün Türk tarihi ile ilgili vurgulamak istediği nedir? sayfa 17
Cevap: Atatürk bu parçada Türk tarihinin çok köklü olduğundan bahsetmiştir.
21- Yukarıdaki metinden hareketle tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 17
Cevap:  Tarihi olaylar değerlendirilirken zamanın şartları dikkate alınmalıdır.
22- yukarıdaki metine göre Tarihi olaylar ele alınırken nelere dikkat edilmelidir.
Cevap: Halil İnalcık Timur konusunda Objektif yani tarafsız davranmıştır. Tarihte objektif olmak önemlidir.
23- İlk Osmanlı Akçesi ve Çatalhöyük adlı parçalara göre tarih araştırmacılığının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır.
Cevap: Tarihi Bilgilerin değişebilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.
24- Tarih araştırmaları yapılırken Halil İNALCIK'a göre nelere dikkat edilmelidir. sayfa 20
Cevap: Tarafsız ve oğru tarih yazımına dikkat çeker. Olayları çarpıtmadan ve Belgelere dayanarak yazılmasını tavsiye eder.
25- Halil İNALCIK'ın Uluslar arası bir tarihçi olarak kabul görmesinin nedeni neler olabilir. sayfa 20
CEvap: Halil İNALCIK tarih bilimini ilkelerine dikkat ettği için 
26- Aşağıdaki metinlerde hangi tarih yazıcılığı türlerinden yararlanılmıştır sayfa 22
Cevap: İlk metin  hikayeci tarihe örnektir
ikinci metin öğretici tarihe örnektir
üçüncü metin ise araştırıcı tarihe örnektir.
27- Yukarıda ki metin hangi tarih yazımına örnek gösterilebilir.sayfa 24
Cevap: Hikayeci tarihe örnektir.
28- Metne göre Osmanlı tarih yazımı ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 24
Cevap: Vakanüvilerin tarih yazımı vardır. Daha çok padişehlerın faaliyetleri anlatılır.
29- Yukarıdaki metne göre Sarıkamış harekatına doğal şartların etkisi nedir. sayfa 26
Cevap: Doğla şartlar bu tarihi olayı olumsız etkilemiştir.
30- Tarihi olayların anlatılmasında ve açıklalanmasında coğrafyadan nasıl yaralanılır.
Cevap: Olayların sebep ve sonuçlarına coğrafi şartlar etki ederse belirtilebilir.
31- Amisos hazinesi adlı metne  ve fotoğrafa göre Arkeolojik buluntular bu bölgenin sosyal ve sanat anlayışı hakkında hangi bilgileri vermektedir. sayfa 27
Cevap: Samsunun tarihi geçmişi ile ilgili bilgiler vermektedir. Hangi Krallıkların yaşadığı ne zaman yaşadığı ile ilgili.
1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder