Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları


Sevgili Öğrencilerimiz 9. sınıflar tarih derslerine ait 1. Ünite sayfa 37 de bulunan ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Değerlendirme çalışmalarında 2 test sorusu, 4 boşluk doldurma sorusu, 5 adet doğru yanlış bulma sorusu ve Tarihe yardımcı bilimlerle ilgili eşleştirme sorusu ile 2 adet klasik soru bulunmaktadır. Bunları çözmeniz dersleri anlamanız açısından faydalı olacaktır. Sayfa 37 deki değerlendirme çalışmalarında öğretmenleriniz tarih dersi yazılı sorularında sorular sorabilirler.

Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları
Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 37 soruları ve cevapları aşağıdadır

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız
1- Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarihin hangi özelliğine yer verilmemiştir.

a-      Belgelerden yararlanılması
b-      Eski devirleri ele alması
c-       Olayların tahlilinin yapılması
d-      Olayları geçtiği yer ve zamanın belirtilmesi
e-      Kronolojiye yer vermesi
Cevap : A

     2-Tarih çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir.
a-      Takvimin başlangıcını belirlemek
b-      Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c-       Tarihi olayları önemine www.yahyagungor.net göre sırlamak
d-      Toplumları birbirinden ayırt etmek
e-      Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
Cevap: E

    B-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
a-      Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören ve olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere BİRİNCİ ELDEN KAYNAK Denir.
b-      Hikaye destan ve menkıbe gibi kaynaklara SÖZLÜ kaynak denir
c-       Asya tarihi Avrupa tarihi, Samsun tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya MEKANA  göre sınıflandırma denir.
d-      Hikayesi tarihin öncüsü HEREDOTTUR.

  C- Aşağıdakiifadelerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz

1-      ( Y )Tarih olaylarda aynı sebepler hep aynı sonuçları veriri
2-      ( D )Araştırmacı tarihçilik 19 .yy ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır
3-      ( Y )Tarih zaman zaman deney ve gözleme başvurabilir
4-      (Y  )Ana kaynaklar her zaman doğru bilgileri verir
5-      (  D)Kitabeler birinci elden kaynaktır

    D-  Aşağıda sol sütunda tarihi faydalandığı bilimler sağdaki sütunda ise bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz.
1-(  )Antropoloji                              (  5)Eski yazıların okunması
2-(  )Arkeoloji                                  ( 7 )Kitabelerin okunması
3-(  )Kronoloji                                  ( 2 )kazı çalışmaları sonucu yeni bilgilere ulaşılması
4-(  )Nümizmatik                               ( 3 )olayları tarih sırasına konması
5-(  )Paleografi                                 (1  )Toplumların kültürel gelişmelerinin incelenmesi
6-(  )Coğrafya                                    (  4)Para üzerindeki bilgilerin tespit edilmesi
7 (  ) Epigrafya                               ( 6 )Tarih olayların geçtiği yerin tespit edilmesi

E- 1- On yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir mektup yazmanız isteniyor. Sizde tarihi bir olay niteliği taşıyacak günümüzde gerçekleşen bir olay tespit ediniz. Bu olayı tarih bilimini faydlarını gö önüünde bulundurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazınız.

     Cevap:Bu Sorudaki olayı kendiniz seçmeli ve anlatmalsınız. Bunun için haberleri izlemeli gündemi takip etmelisiniz. Bu günlerde ki şuan 2013 Kasım ayını ilk günü Marmaray açılışını ve önemini arkadaşına yazabilirsiniz. 10 Yıl sonra arkadaşlarınız için ne önemli olabilir ona göre mektup yazdığınızı düşünün ve  doğal bir dil kullanın. Hal hatır sorduktan sonra fazla kasmadan kendi cümlelerinizle yazın mektubunuzu 10 yıl sonra arkadaşına ulaşması için.

2- İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri yazınız.
Tarafsız olmalı
objektif olmalı
belgelerden yararlanmalı
araştırmacı olmalı


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder