9. sınıf tarih dersi 2.Ünite Sayfa 68 ve 69 Ünite değerlendirme soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

9. sınıf tarih dersi 2.Ünite Sayfa 68 ve 69 Ünite değerlendirme soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. sınıf tarih dersi 2.Ünite Sayfa 68 ve 69 Ünite değerlendirme soruları 


9. sınıf tarih dersi 2 Ünite Uygarlıkların doğuşu ve ilk uygarlıkları Ünitesi sayfa 68 ve 69 Ünite değerlendirme soruları ve cevapları

1- Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir höyükte yapılan kazılarda Tarih öncesi çağlara ait eşyalar bulunmuştur. Üst katmandan başlayarak bu höyükte sırası ile hangi maddelerden yapılmış eşyalara rastlanır.
A.      Toprak – Taş – Maden
B.      Maden Toprak Taş
C.      Toprak Maden Taş
D.      Maden Taş Toprak
E.       Taş Toprak Maden
Cevap: B
2- Uygarlıkların oluşmasında farklı kültürlerin etkileşimi önemli bir yere sahiptir. Fenikelileri deniz ticareti yoluyla alfabeyi batıya taiıyarak Latin ve yunan alfabelerinin oluşmasında etkili olmuşlardır. Büyük İskender'in Asya seferi sonucunda doğu ve batı kültürlerinin kaynaşması ile Helenistik uygarlık oluşmuştur. Çin uygarlığının oluşmasında ise Çine göç eden Türklerin etkisi olmuştur.
Buna göre Kültürlerin yayılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur.
A.      Savaşlar
B.      Göçler
C.      Ticaret
D.      Yazı
E.       Posta Teşkilatı
Cevap: E
3- İlk çağ uygarlıklarında DİN olgusu aşağıdakilerden hangisinde en az etkili olmuştur.
A.      Yönetim
B.      Hukuk
C.      Edebiyat
D.      Mimari
E.       Ticaret
Cevap : E
4-Aşağıdakilerden hangisi İlkçağa ait gelişmelerden değildir
A.      İyonların koloniler kurması
B.      Haçlı seferleri
C.      Mutlak krallıkların kurulması
D.      Kadeş anlaşması
E.       Hristiyanlığın doğması
Cevap: B
5- Hindstanda kast sisteminin kurulmasında Aşağıdaki düşüncelerden hangisi daha etkili olmuştur
A.      Ülkenin çok geniş olması
B.      Milli birlik ve beraberliği sağlama düşüncesi
C.      Hint dinlerinin kast sistemini teşvik etmesi
D.      Arilerin kendilerinden kalabalık Hint halkını daha kolay yönetme düşüncesi
E.       Hindistanda Ekonomik sıkıntıların yaşanması
Cevap: D
6- Bir bölgede yapılan araştırmalar sonrasında o bölgede yaşayan topluluklar ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
·         Aynı dönemde yaşayan topluluklara ait eşyalar bulunmuştur
·         Bazı topluluklar toprak ve madenden yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Bazı topluluklar sadece Topraktan yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Toplulukların devlet anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. ?
A.      Devlet anlayışının olmayışının toplulukları geri bıraktığı
B.      Aynı dönemde yaşayan toplumların farklı araç Ve gereçler yaptığı
C.      geçmişteki insanların üretici olduğu
D.      Topraktan yapılan araç ve gereçlerin madenden yapılan araç ve gereçlerle birlikte kullanıldığı
E.       Bazı toplumların sadece topraktan araç ve gereç kullandığı
Cevap: A
B Aşağıdaki yargıların başına Doğru ise D yanlış ise Y işareti koyunuz
1-(  Y  )Mısır uygarlığı çevre uygarlıklardan etkilenmiştir.
2-(  Y  )HZ İsanın doğumu ile tarihi çağlar başlamıştır
3-(  Y  )Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik vardır
4-(   D )İyonya kültürü bilimsel alanda büyük gelişme göstermiştir.
5-(  D  )Antalyadaki karain mağarası ile İspanyadaki Altamira mağarası Aynı döneme ait yerleşim yerleridir.
C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız
İlk Şehir devletleri ——–  tunç çağı
İlk köy yerleşimi ——-yenitaş çağı
Kibele —– Frigyalılar
Yazı ——– Sümerler
Persler ——–Satraplık
Kast sistemi ——- Hint
İlk İmparatorluk ———Akadlar
Mısırlılar ———- Güneş takvimi
On iki Levha Kanunları———-Roma
Asur
  
d-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
1)Hitit Yıllıklarına ANALLAR denilir
2)Tarihta biline ilk tek tanrılı inanış İBRANİLERE aittir.
3)Babillerin en ünlü hükümdarı  Hammurabi dir
4)Tarihte bilin ilk yazılı anlaşmanın adı KADEŞ anlaşmasıdır
E- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve üzerinde pek çok uygarlık kurulmuştur. Bunun sebeplerini açıklayınız
Cevap: Türkiye ön Asya'da kurulmuştur. Burası tarıma elverişli orta kuşak ılıman iklime sahip ve yaşamaya son derece müsaittir. Ayrıca tarihi ticaret yolları buradan geçer ve jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır. Göç yollarının üzerinde olması da bunun sebepleri arasında sayılabilir
2-Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur.
Cevap: Mezopotamya da kurulan Asurluların Anadolu uygarlığına katkısından bahsetmek mümkündür. Asurlu Tüccarlar Karum denilen ticaret yerleri kurmuşlar ticaret sayesinde kültürlerini yaymışlardır. Anadolu ile de bu ticari faaliyet oluşmuş ve Anadolu'ya ilk yazıyı Asurlular getirmiştir.
3-Roma Uygarlığının günümüz uygarlığına katkıları nelerdir.
Cevap: Romalılar 12 levha kanunlarını yapmışlar ve günümüz hukuk anlayışı için emsal teşkil etmiştir. Birde Romalılar bugünkü kullandığımız miladi takvimin geliştiricisi arasında yer alır.
4-İlk çağ kara ve deniz ticaretinde gelişen devletlerin uygarlık tarihi açısından ortak yönünü örneklerle kısaca açıklayınız.
Cevap: İlkçağda kara ve deniz ticareti yapan uygarlıkların adlarını sayacak olursak şu şekildedir. Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, İyonyalılar vs. Bunları uygarlık tarihi açısından ortak yönü Kültür taşımacılığı yapmalarıdır. Asurlular Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya getirmiş, Fenikeliler ise ön Asya uygarlığını Batıya taşımışlardır.
5-Mısır Bilimsel alanda gelişmesine rağmen hukuk alanında aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bunun sebepleri  neler olabilir.
Cevap: Mısır'da hakim olan Firavunların her alanda tek söz sahibi olması hukuk kurallarının gelişmesini önlemiştir.
6-Anadolu Asur Lidya Para Ticaret kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular Anadolu ile ticaret yapmışlardır. Lidyalılar ise bir Anadolu uygarlığı olarak ticaret sayesinde zenginleşmişler ve Ticarette değiş tokuş usulünün yerine parayı kullanmaya başlamışlardır
1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder