Şehrimiz İstanbul Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 25, 2022

Şehrimiz İstanbul Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şehrimiz İstanbul Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

1) Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyorlar, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda veya geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar ………………..yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse doğru olur?

A. Ticaret
B. Tarım
C. Turizm
D. Sanayi

- Su kaynaklarına yakınlık
- Verimli ovalar
- Elverişli iklim şartları
- Savunulması kolay yerler

2) İlk yerleşmeler belirlenirken insanlar özellikle bazı coğrafi unsurlara özen göstermişlerdir. Bu özellikler arasında yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi dikkate alınmış olabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3) İnsanlar çok eski zamanlardan beridir birlikte yaşamaya önem göstermişler, hatta hayat onları aynı ortamda yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bunun yanında insanların doğası gereği yalnız yaşamaları farklı açılardan pekte mümkün değildir. İnsanların birlikte yaşamasının sağladığı faydalar arasında;

I. İş bölümü yaparak ihtiyaçları kolayca karşılamak
II. Duygu ve düşünceleri paylaşabilmek
III. Yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

4) Günlük yaşantımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek, barınma, giyinme, eğitim görme ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle toplu halde yaşarız. 
Aşağıdaki mesleklerden hangisi yukarıda örneği verilen ihtiyaçlarımızı karşılayan insanlara örnek gösterilemez?

A. Öğretmen
B. İnşaat mühendisi
C. Otobüs şoförü
D. Aşçı
 
5) Şehir kimliğini oluşturan çeşitli özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A. Maddi ve manevi kültür özellikleri
B. Tarım ürünleri
C. Dini mekânlar
D. Kent meydanları ve sokakları

1 Müslümanların İspanya’ya gelişi ile Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur.
PARİS

2 Müslümanların hicret ettiği, aynı zamanda medeniyet kelimesinin ortaya çıkmasını sağlayan şehirdir.
MEDİNE

3 Modanın başkenti olarak adlandırılır.
KURTUBA

4 Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır.
İSTANBUL

6) Yukarıda verilen tabloda şehirler ve özellikleri karşılaştırılmıştır. Tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı şehirler yer değiştirmelidir?

A)1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

7) Yaşadığımız şehirlere karşı bazı sorumluluklarımız bulunmaktadır. Özellikle geçmişi çok eskiye dayanan şehirler için sorumluluklarımız bir kat daha fazla artmaktadır. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi bu tür şehirlere karşı var olan en önemli sorumluluğumuz olarak söylenebilir?

A. İnsanlara karşı saygılı olmak
B. Ortak kullanım alanlarında kurallara uymak
C. Atalarımızdan miras olarak aldığımız, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir olarak bırakmak
D. Çevreyi temiz tutmak

8) Şehirlerde sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Bağ-Bahçe
B) Sinema
C) Tiyatro
D) Alışveriş merkezi

9) Günümüz şehir yerleşmelerini düşündüğümüzde bazı özellikleri bakımından kırsal kesimdeki yaşamdan farklılıklar göstermektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklar içinde yer almaz?

A. Kırsal kesime göre nüfusu yoğundur
B. Eğitim, sanat, sağlık gibi hizmetler çok yaygındır
C. Birçok sosyal mekân bulunmaktadır
D. Herkes kendi tarımsal üretimini yapmaktadır

10) Geçmişte kurulmuş olup zamanla kaybolmuş veya sadece kalıntıları günümüze ulaşabilmiş eski yerleşmeler arkeolojik kazılar sayesinde gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bu yerleşmeler arasında şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de Konya ilinin sınırlarında keşfedilmiştir. Yukarıda bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Çatalhöyük
B. Göbekli tepe
C. Truva
D. Hacılar

WORLD OLARAK İNDİR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder