2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Değerlendirme Raporu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 23, 2019

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Değerlendirme Raporu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Değerlendirme Raporu

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Değerlendirme Raporu
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi Değerlendirme RaporuTÜRK MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASI BELİRLEME VE EĞİTİMDE SIKINTILARI GİDERME RAPORU
YENİ SİSTEM İLE MODELLİ EĞİTİME GEÇİŞ
Sınavsız bir eğitim için, en alttan başlanmalı ve düzenleme bu yönde olmalıdır. Bunun için Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için bir başlangıç yapıp bütünlüğü sağlayarak, sınavsız bir eğitim öğretime geçmek gerekiyor. Bunun olması için:
Milli bir eğitim politikası belirlenmeli, her gelen üzerinde oynayıp değiştirme yapamayacağı temel ilkeleri belli bir Türk Milli Eğitim Politikası yapılmalıdır.
Öncelikle Anasınıfı:
-4 yaş zorunlu olmamalı,
-5 yaş zorunlu olmalı,
-6 yaş zorunlu olmamalı (Anasınıfı ve 1. Sınıf öğretmeninin görüşü ile karara varılmalı veli bilgilendirilmeli. Son kararı veli vermeli.)
-Anasınıfı öğretmen yetiştiriciliği, 3. Ve 4. Sınıftan itibaren 4 – 5- 6 yaş branşında eğitim ve öğretimi almalıdır. Atandıktan sonra kendi yaş grubunda ders vermelidir.
-Anasınıfı için mutlaka Rehber Öğretmen olmalı, Rehber Öğretmen devamlı gözlem yapmalı ve birebir ilgi ile gerçek görevini ifa etmelidir.
-Anasınıfları araç ve gereç donanımı tam olmalı, güvenlik için mutlaka kamera bulunmalıdır. Kameralar Milli Eğitim Müdürlüklerinden takip edilebilmelidir.
-Anasınıfı idarecileri 10 yıl bu görevi ifa etmiş kişilerden seçilmelidir.
İlkokullar: 
  İlkokullar için yapılan yeni değişikliklerden, dik temel harflere geçiş isabetli bir karar olmuştur. Yeni müfredat konu dağılımı ve içeriği ile kitap hazırlama anlayışı gayet başarılı olmuştur.
- İlkokul 1.  ve 2. Sınıf okuma ve anlama düzeyini geliştirici yönde öğrencilerin okumayı severek ve isteyerek yapmalarını sağlayıcı nitelikte geliştirilmeli,Yine uzamsal ilişkiler ile sayılarla ilgili tam bir sayma zekası geliştirilmelidir.
- 3. Sınıfta okuma ve anlama çalışmaları ile severek okuma pekiştirilip, dört işlemler ile matematiksel problemlere ağırlık verilmeli,
- 4. Sınıf Temel derslerin tam anlamı ile anlatılıp temel atma işlemine başlanmalıdır.
- 5. Sınıfta tam bir şekillendirme yapılarak sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin son kişilik oluşumu her anlamı ile tamamlanarak 6. Sınıf branş öğretmenine yollamalıdır.
- İlkokul 5 yıl olmalı; ÇÜNKÜ, Sınıf öğretmenlerinin çalışmaları tam anlamıyla beşinci sınıfa kadar tamamlanabilmektedir. Gerek ders olarak gerek kişilik olarak öğrencilerin gelişimi 5. Sınıfta tam olarak oturtulmakta olup tek bir sınıf öğretmeni ile bu bütünlük sağlanmakta ve tam anlamı ile yetişmiş ve hazır bir birey bir üst kademeye geçirilmektedir.
- Severek ve isteyerek öğrencinin yapabileceği ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim görmeleri için çalışmalar yapılmalıdır.
- 1-2-3-4 ve 5. Sınıf İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine Branş öğretmeni girmeli ve en az 2 saat olmalı, böylelikle her öğrencinin yeteneği branş öğretmeni  tarafından keşfedilmelidir. Her okula Beden Eğitimi, Görsel sanatlar ve Müzik araç gereci ile donatılıp atölyeler kurulmalıdır. Bu dersler öğleden sonraya bırakılmalı ve EĞİTİM VE ÖĞRETİM SABAHTAN ÖĞLEYE kadar yapılmalıdır. Öğleden sonra öğrencilerin istediği yetenekte derse girmeleri sağlanmalıdır. Ders geçişi serbest olmalıdır.
- Mutlaka her okulda mevcuda göre Rehber Öğretmeni bulundurulmalı, Rehber Öğretmeni mevcut işini yani rehberliğini en iyi şekilde sınıfın öğretmenleri ile işbirliği içinde yapmalıdır. Her 100 öğrenciye 1 Rehber Öğretmeni olmalıdır.
- 5. Sınıf sonunda o sınıfı okutan öğretmenler toplanmalı; Sınıf Öğretmeninin başkanlığında her öğrenci için değerlendirme formu doldurulmalıdır. Her öğrenci için görüş birliğine varılıp, bu durum Bakanlığın sistemine işlenmelidir. Yani 5. Sınıf itibari ile Okuması ve okutulması gereken öğrenciler ZORUNLU ÖĞRETİME tabi tutulup, zorunlu eğitime devam ettirilmeli.
- Zorunlu Eğitime Tabi Tutulmayan öğrenciler ise Çıraklık Eğitimine Zorunlu kayıtları yapılarak, mevcut meslek dallarında denetimli çıraklık için işyerlerine yerleştirilmeli ve bunun için ek yönetmelik ile düzenleme yapılarak iş gücü için kalifiye ve meslek edindirme kursları ile kaliteli ustalıklar oluşturularak ülkemizin kalkınması için üretici ve çalışkan bireyler yetiştirilmelidir.
- Kısacası zorunlu eğitim 8 yıl olmalı  fakat 5. Sınıftan itibaren sınıf öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin yönlendirmesi ile veli görüşü alınarak Çıraklık Ve Meslek Eğitimine devam ettirilmelidir.
- Eğitim Sistemi 5+3 olmalı ve zorunlu, Liseye geçiş serbest olmalı. Çıraklık eğitimi Ortaokul düzeyinden sonra okumak isteyenlerin lise kayıtları alınmalı.
-Meslek liselerine acil önlem alınıp kısa sürede düzenleme yapılmalı ve öğrencilerimiz o yönde eğitim ve öğretim almalı.
- Çalışan ve üreten bireyler yetiştirilmesi şart bunun için düzenlemeler yapılmalı.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ
        İngilizce eğitimi, ilkokulda sadece kelime çalışmaları ile öğrencilerimizin kelime dağarcıkları geliştirilmeli,
        Ortaokuldan itibaren öğrenilen kelimelerle basit düzeyde diyalog çalışmaları yapılmalı, öğrenciler iletişim ve konuşma düzeyine getirilmeli,
       Lisede tam gramer çalışması yapılarak İngilizce eğitimi tamamlanmalıdır.
      Buradaki bakış açımız; bizim öğrencilerimiz bir yaşından sekiz yaşına kadar kelime öğreniyorlar ve kendilerini ifade edebilecek kadar konuşma düzeyine ulaştıktan sonra Türkçe dersimizin dilbilgisi kurallarını öğrenmeye başlıyorlar ve lise sona kadar bununla uğraşıyorlar.
Biz öğrencilerimize ikinci sınıftan hemen İngilizce dersini grameri ile öğretmeye çalışıyoruz.
Birçok öğrencimiz İngilizceyi hatta bizim temel derslerimizde başarılı olamayan öğrencilerimizin yazın otellere giderek kısa sürede turistlerle konuşmak sureti ile İngilizce öğreniyorlar. Hatta beş dil öğrenenler bile oluyor. Kısacası, İngilizce sokakta, sokak İngilizcesi ile daha iyi öğrenileceği kanaatindeyim.  

TAŞIMALI EĞİTİME SON
-İlkokul için Taşımalı eğitime son verilmeli ortaokul ve lise için yurt temin edilmeli.
- Her okula öğrenci başına gelir tayin edilip okulu geliştirme için gelir tahsis edilmeli. Bu gelir taşımalı eğitime giden ücretten tahsil edilebilir. Taşımaya verilecek ücretler okullara verilir.
-Doğu ve Doğu görevi kapsamındaki yerlerde çalışan öğretmenlere ek ücret, servis ve kira ücreti eklenerek kırsal bölgeler öğretmenler için cazip hale getirilmeli, kırsal yerleşim yerlerinde eğitim ve öğretim devam ettiği gibi tarım ve hayvancılık gelişimi için destek verilmeli.
- Kırsal kesime geri dönüş sağlanmalı. Köylerdeki canlılık ve öğretmen önderliğinde olan yaşam tekrar canlanmalı.


LGS  SINAVINI YOKETME -ZORUNLU OLMAYAN SINAVSIZ EĞİTİME GEÇİŞ
-6. 7. Ve 8. Sınıf Temel dersler içeriği doldurularak özellikle DEĞERLER EĞİTİMİ ile yoğrulmuş müfredat içeriği ile öğrencilerimize branş öğretmenleri tarafından SEVGİ eğitimi verilmek sureti ile öğretmen önce tavır ve davranışı ile kendini sevdirmeli sonra derslerini sevdirerek eğitim ve öğretimini vermelidir. Bu temel esas olmalıdır.
ÖNEMLİ
-6. 7. Ve 8. Sınıfların her döneminin sonunda öğrencilere Değerlendirme Çalışması yaptırılmalıdır. Değerlendirme çalışması; 6 ders içeriğini kapsayan, Yetenek derslerinde ise Yeteneklerin puanlanması ile dönem içinde öğretmenin yapmış olduğu Yazılı değerlendirmelerin ORTAK Puanlaması alınarak o dönemin DEĞERLENDİRME PUANI ortaya çıkarılmalıdır.
- Her sınıf sonunda 2 değerlendirme puanı, 6.7.8. sınıf sonunda toplam 6 TANE DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME PUANI ORTAYA çıkmış olur. Bu puanlamaların ORTAK DEĞERİ bulunarak YERLEŞTİRME PUANI elde edilir. Bu Puan ile öğrenciler istedikleri okulu tercih ederek LİSEYE GEÇİŞLERİ tamamlanır.
-Dönem sonu, DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINA katılmak mecburi tutulmamalı taban puan verilerek öğrencinin mevcut dönem sonu DEGERLENDİRME PUANI oluşturulmalıdır.

Kısacası, DÖNEM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI: 6 temel dersten, o dönemi içeren BU DÖNEMİ DEĞERLENDİRİYORUM çalışması içeren seviye tespit çalışması yapılmalı,
Yetenek isteyen derslerden o dersin öğretmenleri tarafından EK PUAN eklemek sureti ile o döneme ait derslerin ağırlıklı not ortalaması puanlanır. Ortak  dönem sonu puanı oluşturulur.

-Böylece hiç sınavsız zorunlu olmayan puan oluşturma tekniği ile 6 dönem sonu ORTAK PUAN ile YERLEŞTİRME PUANI elde edilerek liseye geçiş tercihlerle sağlanır.

-ORTAOKUL için her 50 öğrenciye bir REHBER ÖĞRETMEN tayin edilmeli, Rehber Öğretmen Öğrencinin planlı çalışmasından, sağlık, toplumsal iletişimi ve aile içi iletişimine kadar tüm bilgilerini tutup onlara yol gösterici bir rehberlik yapması sağlanmalıdır.

REHBER ÖĞRETMENİN ROLÜ
Rehber Öğretmen sınavsız bir Eğitim ve Öğretimde, Meslek edinmenin yanında Hayat Şartlarının gereği Bilgili ve Kültürlü olmanın gerekliliğini, Ahlaki değerler ve Kültürümüzün devamı için olduğunu bireylere öğretmeli, öğretirken öğrenmenin öğrenilmesi vurgusunu öğrenciye vermelidir.

8. sınıf sonunda:
-Öğretmenler Kurulu Her bir Öğrencinin YERLEŞTİRME PUANI ve Yetenekleri göz önüne alınarak, görüş birliğine varılmak sureti ile Öğrencileri ve velilerini bilgilendirerek öğrencinin istediği liseye yönlendirme yapmaları sağlanmalıdır.


HER GELİŞMİŞ İLÇE İÇİN MERKEZ OKUL KAMPÜSÜ

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, her gelişmiş ilçeye Anasınıfından başlanarak, ilkokul, ortaokul ve liseyi içine alan MERKEZ OKUL KAMPÜSÜ kurulmalıdır. Eğitimde eşitliği bozması için değil, ülkemizi yönetecek önemli şahsiyetlerin yetiştirildiği GELECEĞİMİZİN teminatı olacak bilginlerin yetiştirileceği kapsamlı ancak aynı kampüs içinde ortak kullanım alanlı farklı binalarda derslikleri olan MERKEZ OKUL KAMPÜSÜ inşa edilmelidir.
 Bu okullarda,
- Her yıl belirli seviye tespiti için Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri geçen öğrenciler bu kampüse alınmalı ve özel bir eğitimle yetiştirilmelidir. 
- Bu kampüslerin her sınıfı için belirli kontenjan verilmeli, bu kontenjanlarda okumayı hak eden öğrenciler de her yıl yapılan seviye sınavına tekrar girmeli, bir üst sınıfı hak etmesi halinde devamı sağlanmalıdır.
- Her yılbaşında yapılan seviye sınavını hak eden bu kampüste okumaya devam edebilmelidir.
- Bu kampüste görev yapan öğretmenlerde seviye sınavı ile burada derse girebilmelidir.
- Bu Kampüsün amacı, Seviye üstü, Öğrenmeye açık, keşfetme yeteneği olan zeki öğrencileri daha ileri seviyeye taşımak ve ülkemizi kalkındıracak bizi yönetecek bireyleri yetiştirmek olacaktır.
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-İFA EDİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
- Öğretmen her zaman Teknolojiyi olumlu ve işinde işlevsel kullanabilmesi için Hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.
- Öğretmen, sabah 8.00, akşam 17.00 çalışmalı,
- Öğretmen maaş olarak doyurulmalı, zorluk derecesine göre maaş artışı alabilmeli, zorunlu hizmet, Doğu görevi, kırsal kesim ve gelişmekte olan yerlerdeki görevler için ek ücret, gidiş geliş ücreti, yakıt ve kira ücreti verilmeli ki öğretmenin gözü biran önce bulunduğu yerden gitmeyi düşünmemeli.
- Öğretmenler, yaz tatilinde ÇEKAP sağlık hizmeti almalı, Psikoloji dalında uzman kişilerden sağlık seminerlerine katılmaları sağlanmalı,
- Öğretmenler, Yaz tatillerini yapmaları için iki haftalık istedikleri bir öğretmen evinde ücretsiz tatil planlanmalı, orada aynı zamanda Hizmet içi eğitime tabi tutulmalı,
- Öğretmenlere her Eğitim ve Öğretim başında ödeneği dışında Kıyafet Ücreti de tahsil edilmeli, Dini Bayramlarda ek ücret ile ödüllendirilmeli,
- Müfredatı geliştirici çalışmalar yapan öğretmenlere ayrıcalıklı ödüller verilmeli.


Not: Bu görüşler, 18 yıllık öğretmenliğimin birikimi ve eğitim anlayışımın tecrübesi ile ortaya çıkmış fikirlerdir. Bu fikirlerimin üzerinde daha geliştirmeler ve ayrıntılar mevcut olup, beğenilmesi ve olumlu görüş birliğine varılması halinde bu ülkenin eğitimi ve öğretimi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yukarıdaki fikirlerimle ilgili sunum veya brifing verebilir daha geniş anlatımlarda bulanabileceğimi, üstün körü yazılmış arkası boş olan fikirlerin beyanı değildir bunlar. Ayrıca lise ve üniversite eğitimi üzerine rapor hazırlayıp, çalışmalar yapabilirim. Bu konularda da fikirlerim bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder