2019 Asgari Ücret Maaş Hesaplama - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

2019 Asgari Ücret Maaş Hesaplama

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2019 Asgari Ücret Maaş Hesaplama

Anasayfa » SGK » 2019 Asgari Ücret Maaş Hesaplama
2019 Asgari Ücret Maaş Hesaplama2019 yılı asgari ücret hesabı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da belirli kriterler çerçevesinde düzenlenmiştir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesinde etkin rol oynayan belli başlı parametreler bulunmaktadır. Her yıl Ocak ayında resmi makamlarca belirlenen asgari ücret için toplanan komisyonlar hem resmi makamları hem de çalışan temsilcilerini bir araya getirerek ortak bir karar almaları yönünde işler.

Asgari Ücret Nedir?
Yazı İçindekiler [Gizle]

Asgari Ücret Nedir?
Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?
Asgari Ücret 2019 Yılında Ne Kadar Oldu?
Asgari Geçim İndirimi AGİ İle Birlikte Asgari Ücret Ne Kadar Olur?
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?
Asgari ücret, bireyin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden oluşan ailesinin hayati ihtiyaçlarını ikame etmesi için elde etmesi gereken asgari yani en az düzeyde alması gereken ücreti ifade eden kavramdır. Bireyin temel talepleri olan;

Beslenme,
Barınma,
Sağlık,
Giyim,
Isınma,
Kültür,
Ulaşım ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını temin etmesine yetecek şekilde düzenlenen, bir işçinin kanunen alması gereken en düşük ücret anlamına gelmektedir.


Kamu temsilcileri ile bazı sendika ve çalışan temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları komisyonlarla her sene yeniden yaptığı asgari ücret hesaplaması bir işçiye verilebilecek en düşük ücreti ifade etmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün iş kollarını kapsayan bu uygulamadan ötürü hiçbir işçi asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılamaz.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun dünyada yaygın bir şekilde uygulanan asgari ücret uygulamasının küresel çapta standart hale getirilmesi için, 1928 yılında kabul etmiş olduğu “Ücret Belirleme Yöntemleri ile İlgili Sözleşme” örgüte üye olan ülkelerce de benimsenmiştir. Asgari ücretin uygulanması uluslararası değerler çerçevesinde, ülkemizde 1973 yılında imzalanmış olup, 1974 yılında onaylanarak uygulanmaya başlanmıştır. 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği ile asgari ücretin nasıl hesaplanacağına dair tüm detaylara yer verilmiştir. Bu yönetmeliğe göre, asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl zamanı yönetmelik tarafından belirlenmediğinden uygun görülen bir tarihte toplanarak belli parametreler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
Türkiye İstatistik Enstitüsü (TUİK) Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
En çok mensubu olan işçi sendikasının seçeceği 5 temsilci,
En çok mensubu bulunduran işveren odasının seçeceği 5 temsilci tarafından meydana gelmektedir.
Benzer İçerik:  Telefon İle Rapor Parası Sorgulama
Yukarıda sayılan toplam 15 temsilcinin katılımıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret AGİ dahil ne kadar 2019 yılı için belirlenirken önceki yıllarda olduğu gibi, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde ve günlük olarak belirlemektedir. Yapılan günlük hesap aylık ve saat olarak belirlenecek ücreti de belirlemiş olur. Asgari ücret net hesaplanıp, brütten nete maaş hesaplama 2019 yılı için ilan edilmektedir. Bunun sebebi ise brüt olarak hesaplanan tutar hesabından, Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payı kesilerek net ücret hesaplanır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?


Çalışanın kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devlet tarafından verilen indirimdir. Çalışanın evli ya da bekar olma durumuna göre ve varsa sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan herkesin asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez, AGİ’ye ait ödemeleri devlet yapar ancak işveren bu ödemeyi kendi vergisinden düşürür.

Asgari Ücret 2019 Yılında Ne Kadar Oldu?
Her yıl bir kez yapılan asgari ücret zammı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 28.12.2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre bir önceki yıla göre %26,05 ‘lık bir artış yapıldı. 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihlerini kapsayacak zam oranı sonrasında 2019 asgari ücret tablosu;

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 558,40 TL
Asgari Ücret 2019 Net: 020,90 TL
Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,28 TL olarak belirlenmiştir.
Brüt olarak hesaplanan Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri neticesinde brütten nete tablo ise (01.01.2019 – 31.12.2019) tarihleri arasında şu şekilde yapılmaktadır;

Brüt Ücret
558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı
174,64 TL
Gelir Vergisi
326,20 TL
Damga Vergisi
19,42 TL
Kesintiler Toplamı
729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)
191,88 TL
Benzer İçerik:  SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formu
Olmak üzere toplamda 537,5 TL kesinti yapılmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi AGİ İle Birlikte Asgari Ücret Ne Kadar Olur?
Asgari Geçim İndirimi kişinin bekar ya da evli olup olmadığı gibi sahip olduğu çocuk sayısına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Evli olan çalışanların ise eşlerinin çalışıp çalışmadığı da yine bu oranların değişmesine neden olmaktadır. Geçmişte KDV olarak ödenen vergilerin alınan fiş ve makbuzların işverene ibrazı neticesinde alınan bu ödenek artık devlet tarafından fiş toplama derdini ortadan kaldırarak tüm çalışanlara aldığı ücret oranında ödenmesi gerekliliği olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda asgari ücrete tabi olarak hizmet veren çalışanların medeni hallerine ve çocuk sayılarına göre alacakları asgari geçim indirimi AGİ dahil toplam alacakları maaş hesaplama tablosu şu şekildedir;

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 155,23 TL
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?
Asgari ücretle işçi çalıştıran işletmeler çalışana ödedikleri ücrete ek olarak çalışanların sigorta bedellerini ve işsizlik sigorta fonunun işveren payını da ödemekle yükümlüdürler. Bu sayede işverenler devlet tarafından belirlenen asgari ücreti ve toplam diğer kalemleri öderler. İşverene ait ödenmesi gereken tutar genel olarak;

Asgari Ücret
558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)
396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu
51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti
006,12 TL olarak hesaplanır.
Benzer İçerik:  2019 En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar Ödeniyor
Asgari Geçim İndirimi AGİ’yi de temel olarak işveren ödüyor gibi görünse de işverenler daha sonra işçiye ödedikleri bu paraları, devlete ödeyecekleri vergilerden düşecekleri için ekstradan bir ödeme yapmış sayılmazlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder