Zeytindağı Kitap Özeti (Falih Rıfkı Atay) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 28, 2019

Zeytindağı Kitap Özeti (Falih Rıfkı Atay)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Zeytindağı Kitap Özeti (Falih Rıfkı Atay)

Falih Rıfkı Atay Zeytindağı kitabının özeti, zeytindağı kitap özeti, zeytindağı kitabının uzun özeti, zeytindağı kitabının kısa özeti, zeytindağı kitabının kişileri ve özellikleri. Zeytindağı eser özeti.


Kitabın adı: Zeytindağı

Kitabın yazarı: Falih Rıfkı Atay

Kitabın Konusu:

Zeytindağı eserinde Osmanlı Devleti’nin son zamanlarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk zamanlarına kadar olan kısım anlatılmaktadır. Yazar görev icabı Cemal Paşa’nın görev yerine gider ve burada yaşadığı olayları, dönemde gerçekleşen en önemli olaylarla birlikte anlatır. Kitabın isminin Zeytindağı olmasının nedeni Cemal Paşa’nın bulunduğu 4. karargahın orda Zeytindağı isimli bir dağ vardır ve eserin adı buradan gelmektedir.


Kitabın Özeti:

1. Dünya Savaşı ile birlikte Falih Rıfkı Atay Yedek subay olarak görevlendirilir ve Cemal Paşa’nın karargahına gönderilir. Burada görüşmeleri başlamıştır.Eserin ilk bölümleri İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili yazılardan oluşur. Bu cemiyette Cemal, Talat ve Enver Paşa’lar en önemli kişilerdir. Cemal Paşa yenilikçi bir kişilikken, Talat ve Enver Paşa muhafazakar kişiliklerdir. Enver Paşa Turancılık görüşünü benimsemiştir ve bu yönde hareket etmektedir. Falih Rıfkı ise eserinde belirttiği gibi ilericiliği benimser ve Enver Paşa’yı bir diktatör olarak görür ve gelişmenin önünde engel olarak görür.

İttihat ve Terakki Cemiyeti kendi içerisinde ayrık gruplara, düşüncelere bürünmüştür. Cemiyetteki liderlerin kendi adamları vardır. Ve Falih Rıfkı da Cemal Paşa’nın tarafında görülmektedir. Falih Rıfkı bu bölünmüşlüğü yermekle birlikte gelişmenin ve ilerlemenin birlik ve beraberlikten geleceğine inanır.

Falih Rıfkı Atay, Cemal Paşa ile birlikteyken ileriyi görebilmektedir ve ona göre bir devir bitmekte, bir imparatorluk yok olmaktadır.

Cemal Paşa’nın gayelerinden birisi de Suriye’yi Osmanlılaştırmak idi. Suriye’de gelişmiş modern mektepler açıyor buraya yerleşen Ermenileri güçlü Arap birliğine karşı güçlendiriyor onlara ev ve toprak veriyordu.

Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesinin en büyük nedeni Enver Paşa’nın Almanlara karşı beslediği hayranlık duygusuydu.

Savaşlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Suriye elden çıktı, Kudüs kaybedildi. Birçok imparatorluk ve krallık yerle bir oldu. İmparatorluk gözden çıkarıldı. Tek savaş Anadolu ve İstanbul için verildi. Böyle bir süreçte Mustafa Kemal ortaya çıktı.

Kitabın Ana Düşüncesi:

Vatan için yararlı işler yapmak için yapılması gereken ilk iş mantıklı düşünce ve fikir üzerine yoğunlaşmaktır.

Kitabın Kişileri ve Tahlili

Falih Rıfkı:  1.Dünya Savaşıyla yedek subay olarak göreve başlar ve Cemal Paşa ile tanışır. Cemal Paşa ve İttihat ve Terakki’den önce ittihatçı bir görüşe sahipken fikirleri değişir.

Enver Paşa: Alman hayranıdır. Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin en önemli isimlerindendir.

Cemal Paşa: İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden Olan Cemal Paşa gururlu olsa da yenilikçi ve ilerici bir kişiliktir.

Talat Paşa: Çevresi geniş, hızlı bir şekilde etkili olabilen bir karakterdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder