2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar belli oldu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 26, 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar belli oldu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar belli oldu 

2019 Ocak ayı Tebliğler Dergisinde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okutulacak kitapların listesi yer aldı.


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 82 OCAK 2019 SAYI: 2736 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 76198665-825.03.01-E.937919 14.01.2019 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar belli oldu
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak kitaplar belli oldu 

Konu : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 12.09.2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/ öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde ayrıca duyurulacaktır. Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir. Bu bağlamda; 

1. Kitap Seçim Modülü okulların veri girişine 01.02.2019 tarihinde açılacak ve 28.02.2019 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/kurumlara duyurulmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. 

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Bu nedenle resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü'ne girecektir. 

3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir. 

4. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde ayrıca yer verilecektir. 

5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül'e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir. Bu amaçla Kitap Seçim Modülü 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması kitap eksikliğine neden olacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü'ne girilmeden önce seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır. Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacağından, okul/ kurum yöneticileri tarafından veri girişlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

7. Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe milli eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir. 

8. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü'nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir. 

9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 1551-1912 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarının kitap ihtiyaçlarının öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder