2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ağustos 13, 2018

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için okutulacak ders kitaplarının MEBBİS üzerinden girişlerinin yapılması hususunda resmi yazı yayınladı.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Kitap Seçim Modülüne Girilmesi ile ilgili 15.01.2018 tarihli ve 1063579 sayılı yazısı tüm kurumlara gönderildi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİTAPLAR
MEBBİS kitap seçim modülü 01/02/2018 tarihinde okullara açılacak olup okullar 2018-2019 eğitim öğretim yılı kitap ihtiyaçlarını 28 Şubat 2018 tarihine kadar sisteme girecekler. 2018/2 sayılı Genelge kapsamında Bakanlık tarafından yapılması gereken iş ve işlemler maddeler halinde açıklandı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında okutulacak ilkokul, ortaokul ve lise ders kitapları MEBBİS modülüne 1 Şubat-28 Şubat 2018 tarihleri arasında girilecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ders kitap seçim işlemleri yapılması gerekenler;

Okullar 2-28 Şubat 2018 tarihleri arasında ders kitaplarını sisteme girecekler,

İnterneti olmayan okullar interneti olan okullardan ya da bağlı oldukları milli eğitim müdürlüklerinden girişleri yapacaklar,

Kitap ihtiyacı belirleme işlemleri ilçe ve il milli eğitimler tarafından incelenip onaylanacak,

İlçe ve il milli eğitimler için MEBBİS kitap seçim modülü 1-8 Mart 2018 tarihleri arasında açık olacak,

Kitap seçim işlemlerini yapmayanlar, eksik/fazla giriş yapanlar için sorumluluk milli eğitim müdürlerinde olacak bu işlemler maarif müfettişleri tarafından izlenecek,

Kitap seçim modülüne giriş yapmadan önce seçmeli dersler doğru bir şekilde belirlenecek,

Resmi ve özel tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumları belirtilen süre içerisinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ders kitabı ihtiyaçlarını sisteme girecekler.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları 2018/2 Genelge için TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim 2 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2018 - 2724 programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır. Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir. Bu bağlamda; 

1. Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 01.02.2018 tarihinde açılacak ve 28.02.2018 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara, kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/ kurumlara duyurulmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. 

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde de, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir. 

3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak, internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir. 

4. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  adresinde “Duyurular” bölümünde ayrıca yer verilecektir. 

5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte, kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir. Bu amaçla, Kitap Seçim Modülü 1-8 Mart 2018 tarihleri arasında il/ilçe millîeğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden olunacağından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektir. 

6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü’ne girilmeden önce, seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır. Kitap ihtiyacı girilip, Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra, seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır. 

7. Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir. 

8. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü’nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir. 

9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312)4131551-1933 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak


2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okullarda okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır.Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir. Ders kitaplarının tam listesi için TIKLAYINIZ.

Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 1 Şubat 2018 tarihinde açılacak ve 28 Şubat 2018 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara, kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/ kurumlara duyurulmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde de, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir.İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak, internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde “Duyurular” bölümünde ayrıca yer verilecektir.Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte, kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.Bu amaçla, Kitap Seçim Modülü 1-8 Mart 2018 tarihleri arasında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden olunacağından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektir.Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü’ne girilmeden önce, seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır. 

Kitap ihtiyacı girilip, Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra, seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır.Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir. Ocak 2018 - 2724 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 32018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü’nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 4131551-1933 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır. Kaynak: MEB, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitaplarını Yayımladı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder