İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 07, 2018

İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi 

İslamiyet nerede ve nasıl doğmuştur? İslamiyetin doğuşu, yayılışı, Hz. Muhammed dönemi, hicret ve sonuçları hakkında bilgi.


islamiyet

İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi
İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi 

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU
Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah’ı daha doğmadan, annesi Amine’yi ise altı yaşındayken kaybetmiştir. Hz. Muhammed’i amcası Ebu Talib büyütmüştür.

Dürüstlükten yana ve insanlara güven veren tavrı nedeniyle toplumda saygınlığı iyice artmış ve bundan dolayı kendisine “Muhammed’ül Emin” denilmiştir.

1. Hacer-i Esved

2. Kabe’nin kapısı

3. Altınoluk

4. Şazirvan

5. Hicr-i İsmail (Hatim)

6. Mültemez

7. Makam-ı İbrahim

8. RüknüHacer-i 4 Esved

9. Rüknü Emani

10. Rüknü Şami

11. Rüknü Iraki

12. Kabe’nin örtüsü

13. Kahverengi mermer çizgi

Hz. Muhammed 610 yılında Hira mağarasında dinlenmeye çekildiğinde vahiy yoluyla ilk ayetler gelmiş ve kendisine peygamberliği ve İslam dini bildirilmiştir.

Hz. Muhammed bu dini önce çevresindekilere yaymaya başlamıştır. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Zeyd kendisine ilk inananlar olmuşlardır.

O Mekke’de İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte putperestlerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve şiddeti iyice artmıştır.

UYARI

Putperestlerin Müslümanlara karşı gösterdiği tepkilerin temel nedeni, İslamiyet’in getirdiği eşitlik anlayışı ve tek tanrı inancıdır. Bu değişim putperestleri oldukça rahatsız etmiştir.

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ (571-610-632)
571 Hz. Muhammed’in Doğumu
610 İlk Vahiy
622 Hicret
624 Bedir Savaşı
625 Uhud Savaşı
627 Hendek Savaşı
628 Hudeybiye Barışı
628 Hayber Kalesi’nin alınması
629 Bizans’la “Mute” Savaşı’nın yapılması
630 Mekke’nin Fethi Huneyn ve Taif Seferleri
631 Tebük Seferi
632 Veda Hutbesi ve Hz. Muhammed’in ölümü
O İslamiyet’e katılım artmaya devam etmiş, Medine’den gelen Evs ve Hazreç kabileleri “Akabe Biatları’yla Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul ederek, ona bağlılıklarını bildirmişlerdir.

UYARI

Akabe Biatları Hicret’in oluşmasına ortam hazırlamıştır.

HİCRET (622)

Mekke’de Müslümanlar üzerindeki baskıların artması ve Mekkeli ileri gelenlerin Hz. Muhammed’i öldürmek istemeleri Müslümanları Medine’ye göçe zorlamıştır.

Hicret’in Sonuçları

O İslamiyet hızla yayılma imkanı bulmuştur.

O Hz. Muhammed; Medine’de yaşayan Müslümanlar (Ensar), Muhacirler (göç edenler) ve Yahudiler ile Vatandaşlık Sözleşmesi (Medine sözleşmesi) yapmış; burada herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış saldırılara birlikte karşı konulacağını, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisinde olacağını belirtmiştir.

UYARI

Bu durum, Medine’de İslam Devleti’nin temellerinin atıldığının ve Hz. Muhammed’in devlet başkanı gibi davrandığının göstergesidir.

O Hicret sonrası Medine’de bir mescid inşa edilmiş, Ashab-ı Suffe denilen ilk eğitim ve öğretim kadrosu oluşturulmuştur.

UYARI

Hicret, Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder