İslamiyet Öncesi Arabistan - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 07, 2018

İslamiyet Öncesi Arabistan

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İslamiyet Öncesi Arabistan 

İslamiyetten önce Arabistan, Arap yarımadasında durum nasıldı? İslamiyetten önce Arabistanda siyasi yapı, inançlar, toplumsal ve ekonomik yapı hakkında bilgi.İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN
CAHİLİYE DEVRİ

İslamiyet Öncesi Arabistan
İslamiyet Öncesi Arabistan 

Arabistan Yarımadası coğrafi olarak üç bölgeden oluşmuştur: Kuzey Arabistan, hayvancılığın geliştiği; Hicaz, ticaretin yapıldığı, Yemen ise tarımla uğraşılan bölgeydi.

SİYASİ YAPI

Kuzeyde; Gassani, Nebati, Tedmürlü Devleti; Güney’de Main, Seba ve Himyeri Devletleri Hicaz’da ise Mekke, Medine ve Taif şehir devletleri vardı.

İslamiyet öncesi Araplar kabileler halinde yaşamışlar ve şeyh denilen yöneticiler tarafından yönetilmişlerdir.

DİNİ YAPI

Araplar arasında görülen en yaygın dini inanış putperestliktir (Çok tanrılı anlayış). Her kabilenin kabullendiği bir tanrı olarak görülen putlar İslamiyet öncesinde kutsal kabul edilen Kabe’de tutulmuştur.

Bunun yanında bazı bölgelerde Yahudilik, Hristiyanlık ve Haniflik dinlerine inananlar da yer almıştır.

TOPLUMSAL YAPI

İslamiyet öncesi Arabistan’da eşitsizliğe dayalı sınıflı toplum yapısı görülmüştür. Bunun dışında kan bağına dayalı ailelerin bir araya geldiği kabilecilik anlayışı da oldukça yaygındı. Bedevi olarak adlandırılan araplar çölde yaşar ve hayvancılıkla uğraşırdı.

Şehirde yaşayan Araplar ise Medeni olarak adlandırılmış, daha çok yerleşik hayat sürmüşler, tarım ve ticaretle uğraşmışlardır.

O İslamiyet öncesi Arabistan’da aileler erkek çocuklarına daha çok önem vermiş, hatta bazı kabilelerde kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi olaylara da rastlanmıştır.

EKONOMİK YAPI

İslamiyet öncesi Arabistan’da ticarete büyük önem verilmiştir. Güneyde Yemen’den başlayarak, Mekke’den geçip Şam’a ulaşan “Şam Ticaret Yolu’nda kervan ticareti önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca Araplar savaşmanın yasak olduğu “Haram Ayları”nda Mekke’ye gelip, panayırlar kurmuşlar (Suk-u Ukaz Panayırı), burada putlarını ziyaret etmişler, şiir ve spor karşılaşmaları düzenlemişler ve ticaret yapmışlardır.

Bu durum siyasi birliğin olmadığı Arabistan’da kültürel birliğin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder