Türkiye Tarihi Ne Demektir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 06, 2018

Türkiye Tarihi Ne Demektir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Türkiye Tarihi Ne Demektir? 

Türkiye tarihi nedir? Türkiye tarihi ne demek ve ne anlama gelir? Türkiye tarihi ne zaman başlar ve Türkiye tarihi boyunca kurulan devletler ve dönemleri. Ulusal sınırlarımız içinde siyasi birlik kuran Türklerin tarihine, Türkiye Tarihi denir.


Devirleri;

Türkiye Tarihi Ne Demektir?
Türkiye Tarihi Ne Demektir? 

a) Anadolunun, Oğuz Türkleri tarafından fetih hareketlerine girişildiği dönem

b) Anadolu Selçuklu Devleti devri

c) Anadolu Türk beylikleri dönemi

d) Osmanlı İmparatorluğu devri

e) Türkiye Cumhuriyeti dönemi Dokuzyüz yıla yakın süren Türkiye Tarihi siyasal, kültür ve uygarlık alanlarında Dünya tarihinin de önemli bir devrini oluşturur.

Anadolu’ya Oğuz akınları 1018-1040 yılları arasındadır, keşif niteliğinde yapılan bu akınlar Bizans direncinin kırılması, Türklere Anadolu yollarının açılmasına yönünde etkili olmuştur.

Malazgirt zaferiyle Bizans direncinin tam olarak kırılmasından sonra Türkmenler Anadolu’da yayılmaya ve yerleşmeye başladılar.

Alp Arslan, komutanlarına fethedecekleri topraklarda beylik kurabileceklerini bildirmesi üzerine Anadolu’nun fethi hızlandı.

Genellikle kurucularının adını alan Türkmen beylikleri kuruldu;

Saltuklular (1071-1202)

Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Kurucusu Ebu’l Kasım Saltuktur, Erzurum, Kars yörelerinde kurulmuş, Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah Gürcistan seferi sırasında Saltukları devlete bağlamıştır.

Mengücekler (1072-1228)

Erzincan, Divriği, Kemah yörelerinde kurulmuştur, kurucusu Mengücek Gazi’dir. Anadolu Selçuklu Sultanı, Alaaddin Keykubat beyliği devletine bağlamıştır. »

Danişmentliler (1080-1175)

Gümüştekin Ahmet Gazi tarafmdan Sivas, Kayseri, Malatya yörelerinde kurulmuştur. Danişmentliler Haçlılara karşı savaşarak başarılar kazandılar. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan beyliği devletine bağladı.

Artuklular (1102-1409)

Ünlü Türkmen beyi Artuk beyin oğulları (Ilgazi, Süleyman yeğenleri Belek Gazi) tarafından kurulan beylik 3 kol halinde hüküm sürdü. Harput kolu I. Alaaddin Keykubat, Hasankeyf kolu Memluklar, Mardin kolu Karakoyunluların egemenliğine girdiler.

* Çaka bey, Ege bölgesinde İzmir’i başkent yaparak ilk Türk Deniz devletini kurdu. İslamiyet döneminde İstanbul’u kuşatan ilk Türk komutanıdır. (1084-1094)

Beyliklerin Özellikleri:

a) Malazgirt savaşından sonra Alp Arslanın komutan ve beyleri tarafından kurulmuştur.

b) Anadolu’da doğudan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir.

c) Kuruldukları bölgeleri Türkleştirmiş-lerdir.

d) Haçlılara karşı mücadele ederek Ana-doluyu teslim etmemişlerdir.

e) Türk-İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine hizmet etmişlerdir.

f) Artuklarm Mardin kolu hariç tümü Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğine girmişlerdir.

► Malazgirt savaşı sonrası kurulan Türkmen beylikleri ile Anadolu Selçuklu devletinin yıkılışından sonra kurulan Türk beylikleri farklıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder