Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 29, 2018

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı 

Carl Rogers’ın insancıl kişilik, benlik gelişimi kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS benlik gelişimi kuramları konu anlatımı.


Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı
Carl Rogers, insan doğasını temelde olumlu olarak kabul eden insancıl kuramın kurucusu ve temsilcilerindendir. Rogers ve insancıl yaklaşımı benimsemiş psikologlar kişilik gelişimini açıklarken, benlik yapısı üzerinde durmaktadırlar.

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı
Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı 

Benlik Bilinci (Benlik Algısı ya da Benlik Tasarımı)

Rogers’a göre bebek; zamanla büyüyüp geliştikçe yaşantılarının da farkında olmaya ve kendine ait olanlarla, başkalarına ait olanları ayırt etmeye başlar. Kendine ait olan yaşantılarıyla kendine ilişkin bir kavram geliştirir. Yani çocuk kim ve ne olduğunun, bir insan olarak niteliklerinin ne olduğunun, yeteneklerinin, amaçlarının, inanışlarının, değerlerinin ve ahlaki yükümlülüklerinin farkına vararak kendine ilişkin bir benlik bilinci, benlik algısı ya da benlik tasarımı gerçekleştirir. Rogers’a göre benlik bilinci kişinin kendisiyle ilgili algılarını, düşüncelerini ve kanaatlerini içerir. Bu içerik olumlu, olumsuz ya da nötr olabilir. Benlik tasarımı genel olarak olumsuz ise bundan bireyin kendine olan saygısı da kötü yönde etkilenir. Benlik bilinci bazen gerçeğe uymaya da bilir.

İdeal Benlik

Benlik kavramı kişinin ne olması gerektiği konusundaki kanaatlerini de içerir. Kişinin olmak istediklerine ilişkin görüşleri onun ideal benliğini oluşturur. İdeal benlik aslında bireyin sahip olmak istediği benlik durumudur ve hem benlik kavramı hem de ideal benlik kavramı sosyal çevre ile etkileşim sonucu gelişir. Bu nedenle anne, baba, kardeşler, arkadaşlar ve özellikle öğretmenler birey için önemli kimselerdir. Çevresinin değer verdiği davranışlar birey tarafından çok hızlı bir şekilde benimsenir ve uygulanırken, değer verilmeyen davranışlar ise tekrarlanmaz.

Benlik Saygısı (Özsaygı)

İdeal benlik ile gerçek benlik algısı arasındaki fark bize bireyin benlik saygısı ya da özsaygısı hakkında bilgi verir, ideal benlik ile gerçek benlik algısı arasındaki fark az ise; benlik saygısı yüksek, ideal benlik ile gerçek benlik algısı arasındaki fark çok ise; benlik saygısı düşük olur.

Rogers’a göre, iyi bir benlik algısı geliştirebilmiş ve ruh sağlığı yerinde olan bireylerin şu özelliklere sahip olduğu söylenebilir:

***Başkalarının istekleri doğrultusunda davranmaktan çok, kişinin kendi isteklerine uygun davranması. Ancak bu sırada çevrenin beklentileri ile kendi isteklerini uzlaştırabilmesi,

***Değişik yaşantılara açık olabilmesi,

***Kişinin kendine karşı dürüst olması, olumlu ve zayıf yönlerinin farkında olması,

***Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul edebilmesi,

***Kişinin, kendi kişilik yapısını, değişmez ve sabit olarak algılamayıp, kişilik gelişimini değişmeye açık bir süreç olarak görebilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder