Pasinler Savaşı Tarihi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 06, 2018

Pasinler Savaşı Tarihi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Pasinler Savaşı Tarihi 

Pasinler savaşı ne zaman ve kimler arasında olmuştur? Pasinler savaşı ile ilgili bilgiler. Pasinler Savaşının sonuçlarının maddeler halinde yazıldığı sayfamız.


Pasinler Savaşı (1048)

Pasinler Savaşı Tarihi
Pasinler Savaşı Tarihi 

Anadolunun fethi ile görevlendirilen Kutalmış ve İbrahim Yınal yönetimindeki Selçuklu ordusu Pasinler ovasında Bizans ve Gürcü kuvvetlerinden oluşan orduyu bozguna uğrattılar.

Sonuçları:

a) Bizans imparatorluğunun Selçukluları bölgeden çıkartmak istemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

b) Van gölünden Trabzon’a kadar olan yerler Selçukluların eline geçti.

Bizans imparatoru esir alman Gürcü kralını kurtarabilmek için İstanbul’da bir caminin onarılması ve Tuğrul bey adına hutbe okunmasını kabul etti.

► Büyük Selçuklu İmparatorluğu İran’da yerleşik İran kültürü üzerine kurulmuştur. Yönetimi kolaylaştırmak ve halkı yakınlaştırmak için Gulam adını verdikleri bir askeri sistem geliştirilen, benzerini Kölemen olarak Abbasiler de uyguluyordu. Yeniçeri Ocağı, bu sistemlerin benzeri olarak Osmanlı İmparatorluğunda uygulandı.

Kafkasya’ya fetih hareketleri yapıldı. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbeycan Selçuklu topraklarına katıldı.

Tuğrul beyin ölümünden sonra vasiyeti üzerine yerine geçen Çağrı beyin oğlu Süleyman’ın hükümdarlığını tanımayan Merv Valisi Alp Arslan sultanlığını ilan etti. Kendisine karşı çıkan beyleri yönetimi altına aldı, Kutalmış’ın ayaklanmasını bastırdı. İranlı Nizamül Mülk vezir tayin edildi.

► Nizam-ül Mülk, Dandanakan savaşından sonra Selçuklu hizmetine girmiş, Malazgirt savaşı dışında Alp Arslan’m tüm savaşlarına katılan Nizamül Mülk ölene dek vezirlik makamını korudu, Devlet Ordu, Maliye ve Eğitim örgütlerini sağlam temeller üzerine kurdu onun kurduğu örgütler daha sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur.

Oğlu Melikşah’ı yanına alarak fetihlere başladı. Azarbeycan, Erivan, Harizm bölgelerinden sonra Tuğrul bey döneminde başlayan Anadolu fetihlerine devam etti.

Alp Arslan şii Fatimi devletini ortadan kaldırmak amacıyla Suriye’de iken Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in Anadolunun içlerinden, doğu Anadoluya ilerlediğini haberini aldı. Derhal geri dönerek Malazgirt ovasına geldi.

Alp Arslan önce barış teklif etti. Barışa yanaşmayan imparator antlaşmanın ancak Rey’dc olabileceğini bildirdi.

► Romen Diyojen Selçukluların Anadolu’dan çıkmasını ve Rey’e kadar olan yerlerin imparatorluğuna bırakılmasını istiyordu.

► Bizans ordusu içinde Müslüman olmayan Türklerin de bulunduğu çeşitli milletlerin askerlerinden oluşmuştu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder