Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 28, 2018

Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir? 

Kitle iletişim özgürlüğü nedir, özellikleri, anayasamızdaki yeri nedir? Kitle iletişim özgürlüğü hakkında bilgi.


Kitle İletişim Özgürlüğü
Kitle iletişim araçları hızla gelişmekle beraber, iletişim araçlarının çokluğu bazen haberin ve bilginin doğruluğuna gölge düşürebilmektedir. Kitle iletişim araçlarını doğru haber alma özgürlüğü kadar, doğru haber verme yükümlülükleri vardır. Kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi sayılarının artması veri ve bilgi sayısını da artırmaktadır. Çok fazla bilginin doğruluğu ve tarafsızlığı test edilmeden kamuoyuna sunulmaktadır. Bu duruma bilgi kirliliği denilmektedir.

Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir?
Kitle İletişim Özgürlüğü Nedir? 

Özellikle toplumumuzda; kişilerin özel hayatları, aile yaşamları, kurumsal kimlikleri hakkında yanlı ve yıpratıcı haberler yapılmaktadır. Bu durumda kişiler anayasamızın 20. maddesinin verdiği hakları kullanabilirler.

Madde 20. – “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Haber elemanları ve kameramanlar bir olayı yerinde ve görgü şahitlerinin bilgileriyle belgeleyip yayınlamak yerine, masa başında kurgulayarak yayıma veriyorlar. Bu habere asılsız yani asparagas haber denir. Bu tür haberler birçok kişinin hayatını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca basın yayın kuruluşlarına olan güveni zedelemektedir. Bu durumda hakkında yanlış yayın yapılan kişi tekzip (düzeltme yazısı) hakkını kullanabilir.

TEKZİP: 5187 sayılı Basın Kanunu’yla düzenlenmiştir. Yasal adı “düzeltme ve cevap” yazısıdır. Bir kişi ve kurum hakkında gerçeğe aykırı veya onur zedeleyici yayın yapıldığında, düzeltme ve cevap yazısının yayınlanması istenir. Yayın kuruluşunun yetkilisi ve sorumlusu bu yazıyı yayınlamaz ise sulh hakimine müracaat hakkı vardır. Sulh hakiminin kararına karşı da itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Tekzipin yayınlanması, kitle iletişim araçlarının kişilerin düşüncelerini açıklama özgürlüğünü sağlamasına örnek sayılabilir.

Ülkemizde radyo ve televizyon yayınları denetlemekle ve düzenlemekle sorumlu olan kurum Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’dur. RTÜK, radyo ve televizyonlarda izleyicileri rahatsız eden, kişilerin yasal haklarını ihlal eden, toplumun genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı yayın yapan kuruluşları yasal yollardan uyarmaktadır. Uyanlar dikkate alınmadığında yayın durdurma dahil çeşitli cezalar verilmektedir.

Şimdi size anayasamızda kişi hak ve hürriyetleri ile ilgili bazı maddeleri verelim.

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

Anayasanın 20. maddesinde; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz.”

Konut Dokunulmazlığı

Anayasanın 21. maddesinde; “Kimsenin konutuna dokunulamaz. Ancak; suç işlenmesini önlemek, güvenliği sağlamak ve başkalarının hak ve özgürlüğünü korumak şartıyla mahkeme kararıyla konut dokunulmazlığı kalkar.”

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması Anayasamızın 14. maddesinde; “Anayasa da belirtilen kişisel hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamaz.”

Haberleşme Hürriyeti

Anayasamızın 22. maddesinde; “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.”

Basın Hürriyeti

Anayasamızın 28. maddesine göre; “Basın hürdür. Sansürlenemez. Devlet yasalarla; basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder