Ekoloji Nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 05, 2018

Ekoloji Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ekoloji Nedir? 

Ekoloji nedir? Ekoloji ne demek? Örnekleri ve tanımlamaları ile birlikte ekoloji ile ilgili olarak bilgiler veren sayfamız.


Canlıların çevreyle olan ilgilerini inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir kolu olan ekoloji, bitki ve hayvanların yapılışlarını, yaşayışlarını, özelliklerini, üzerinde bulundukları çevrenin etkilerini inceler. Öte yandan, bunların çevrelerine yaptığı etkiler de bu bilim dalının konusuna girer.

Ekoloji Nedir?
Ekoloji Nedir? 

Ekoloji, genel olarak, 1 ) Bitki Ekolojisi, 2) Hayvan Ekolojisi olarak ikiye ayrılmakla beraber, tdoğal şartlar altında bitki ve hayvanlar daima bir arada bulunduğundan, bu iki kısım kesin olarak birbirinden ayrılamaz.

Bugün bir çiftçiye daha iyi ve bol yonca yetiştirebilmesi için çiftliğinde fazlaca kedi beslemesi gerektiğini söylesek belki de bize inanmaz. Halbuki ekoloji bize bunun doğru olduğunu gösterir. Çünkü kediler tarla farelerini öldürürler. Bu sayede yabanî arıların kurtçukları, yuvaları bozulmaktan korunmuş olur, çünkü fareler bunların yuvasını bozar. Arılar ise yoncaların döllenmesini sağlar. Sayıları çoğalınca daha çok yonca döllenmiş olur, böylece daha çok tohum elde edilir, yonca verimi bol olur.

Ekoloji’nin önemini belirten bir olay A. B. D. nde geçmişti.’ Yıllarca önce Grand Canyon Millî Parkı’nda birçok geyik ve puma bulunuyordu. Pumalar geyikleri avlıyarak beslendiğinden bunların avlanması serbest bırakıldı, buna karşılık, geyik avı da yasak edildi. Çok geçmeden puma sayısı yok denecek kadar azalmıştı. Geyikler çoğalınca bulundukları çevredeki ağaçlara büyük zararlar vermeye başladılar. Ağaçların alçak yapraklarını yiyor, kabuklarını soyuyorlardı. üstelik, sağlıkları da bozulmuştu, çoğu zayıf ve hastalıklı doğuyorlardı. Bunun üzerine geyik avı serbest bırakıldı, nesli korumak için muhafaza edilen pumalar da parka salıverildiler. Böylece, bu yırtıcı hayvanlar kendini koruyamayan geyikleri öldürerek geyik sürülerini normal bir hale getirdiler,

Ekoloji bilginleri iklimi ve bölgenin özelliklerini inceler, bu bölgelerde yaşayabilecek hayvan ve bitki çeşitlerini tâyin ederler. Bundan ormancılıkta, çiftçilikte faydalanılır. Hangi bölgelerde nelerin yetiştirilebileceği, hangi hayvanların besleneceğinin bilinmesi verimin bol olmasına yol açar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder