Zarf Tümleci Nedir? Nasıl Bulunur? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Zarf Tümleci Nedir? Nasıl Bulunur?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Zarf Tümleci Nedir? Nasıl Bulunur? 

Cümlenin ögelerinden Zarf Tümleci nedir, cümle içinde yüklem nasıl bulunur? Cümlenin ögeleri Zarf Tümleci konu anlatımı, örnekleri.


ZARF TÜMLECİ (ZARF TAMLAYICISI)
Yüklemi durum, sebep, miktar, yön, koşul ve zaman gibi yönlerden tamamlayan sözcük ve sözcük gruplarına zarf tümleci veya zarf tamlayıcısı denir.

Zarf tamlayıcısını bulmak için yükleme “nasıl, niçin, neden, hangi şartla, hangi takdirde, ne kadar, ne zaman” gibi sorular sorulur.

> Adam dalgın dalgın (zarf yüklemi) yürüyor.

cümlesinde yüklemi durum yönünden tamamlayan ve yükleme sorulan “nasıl” sorusuna cevap veren “dalgın dalgın” ikilemesi zarf tamlayıcısıdır.

> Alkollü olduğu için (zarf tümleci) kaza yapmış.

cümlesinde “alkollü olduğu için” sözcük grubu yüklemi sebep yönünden tamamlayan ve yükleme sorulan “niçin, neden, niye” sorularına cevap veren zarf tamlayıcısıdır.
Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri kelimeleri yalın haldeyse zarf tamlayıcısı; ismin “-e, -de, -den” eklerinden birini alırsa yer tamlayıcısı olur.
> Öğrenciler içeri (zarf tümleci) giriyor.

> Öğrenciler içeriye (dolaylı tümleç) giriyor.

cümlesinde “içeri” sözcüğü yüklemi yön bakımından tamamlayan ve yükleme sorulan “nere” veya “nereye” sorusuna cevap veren zarf tamlayıcısıdır. Fakat “içeriye” sözcüğü ek aldığından yer tamlayıcısı olmuştur.
> Kır at hızlı koşarsa (zarf tümleci) yarışı kazanır.

cümlesinde “hızlı koşarsa” sözcük grubu yükleme şart anlamı katan ve yükleme sorulan “hangi şartla, hangi takdirde” sorularına cevap veren zarf tamlayıcısıdır.

> Arkadaş sen az (zarf tümleci) yemelisin!

cümlesinde “az” sözcüğü yüklemi miktar yönünden tamamlayan ve yükleme sorulan “ne kadar” sorusuna cevap veren zarf tümlecidir.

> Akşam olunca (zarf tümleci) içime bir hüzün çöker.

cümlesinde “akşam olunca” sözcük grubu yüklemi zaman yönünden tamamlayan ve yükleme sorulan “ne zaman” sorusuna cevap veren zarf tamlayıcısıdır.

Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Başından geçenleri gülerek anlattı.
B) İşini bitirince dükkanı kapattı.
C) Elindeki çantayı yere bıraktı.
D) Güneşli bir günde piknik yaptık.

Çözüm:
A seçeneğinde “gülerek” sözcüğü yüklemi durum yönünde tamamlayan ve “nasıl” sorusuna cevap veren zarf tümlecidir.
B seçeneğinde “işini bitirince”, D seçeneğinde “güneşli bir günde” sözcük grupları yüklemi zaman yönünden tamamlayan ve “ne zaman” sorusuna cevap veren zarf tümleçleridir.
C seçeneğinde ise zarf tümleci yoktur. C’deki cümle; nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşan bir cümledir.

UYARI
Tümleci zarf görevinde olan sözcükler her zaman zarf tümlecidir. Zaman bildiren sözcük veya sözcük grubu, yüklemi ister isim ister fiil olsun, her zaman zarf tümlecidir.

> Kışın (zarf t.) burası soğuktur ( yüklem (isim)).

> Kışın (zarf t.) çok üşürüm ( yüklem (fiil)).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder