Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 16, 2018

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Su Kirliliği Nedir?
Su kirliliği birkaç farklı şekilde tanımlanabilir. Genel hatlarıyla bir veya daha fazla maddenin suyun içinde birikerek hayvanlara, bitkilere, insanlara ve çevreye zararlı hale gelmesidir. Yani suya dökülen zehirli kimyasal veya atığın yeterince filtrelenmemesi ya da imha edilmemesinden dolayı su ile temas edecek tüm canlıları olumsuz etkiler.


Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?
su kirliginin sebepleri nelerdir
Genel olarak su kirliliği insan aktiviteleri sebebiyle ortaya çıkar.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?
Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Kanalizasyon: Her evden çıkan atık su kimyasal olarak işlenir ve denize temiz olarak dökülür. Atık sular ve lağımlarda, özellikle göl veya derelere dökülürse ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek zararlı bakteriler ya da kimyasallar bulunur. Örneğin evlerden, fabrikalardan veya ticari binalardan çıkan atık sulara eğer kimyasal maddelerle veya ilaçlar karışmışsa sağlık sorunları yaratabilir.

Endüstriyel Atık: Fabrikalar, insanları ve çevreyi etkileyebilecek yüksek miktarlarda kimyasal ve çevreye zararlı maddeler üretirler. Birçok fabrikanın atık tahliye ve işleme gibi yöntemleri bulunmamaktadır. Bu zehirli atık maddeler suyun rengini ve sıcaklığını değiştirebilir, ayrıca suda yaşayan organizmalara da ciddi zararlar verir.

Gemi veya Tanker Atıkları: Gemi veya tankerlerden atılan yağlar okyanuslardaki yağ miktarının %12’sini oluşturur. Diğerleri ise nakliye sebepli taşımalardan, kanalizasyonlardan ve çöp boşaltmaktan dolayı oluşmaktadır. Bir gemi veya tankerden yağ akıtılması ciddi bir problemdir çünkü fazla miktarlarda yağ yalnızca bir yere boşaltılır. Çevredeki insanların ve o çevrenin yerel yabani deniz yaşamı için, balıklar, kuşlar ve susamururları için ciddi sorunlar oluşturur. Yağlar, su içerisinde çözülemez ve su yüzeyinde kalın bir tabaka bırakır. Bu durum balıkların hava almasını engeller, denizlerde uçan kuşların uçmasını engeller ve su içinde yaşayan canlıların ışık görmesini de engeller.
Yağmurlar: Fosil yakıtların yakılması atmosferde bir kül bulutu bırakır ve bu da asit yağmurlarına sebep olur. Asit yağmuru denilen yağmurlar su kirliliğine sebep olabilir. Yağmurlar ise kirli yüzeylere ve sulara sebep olabilir çünkü fazla miktarda yağmur toprağın yüzeyindeki zehirli maddeleri suya taşıyabilir ve suyu da zehirleyebilir.

Denizlere Çöp Atılması: Kağıt, alüminyum, cam, plastik ya da yiyecek atıkları evlerden çıkan çöplerdir. Bu eşyaların doğada çözünmesi 2 hafta veya 200 yıl sürebiliyor. Bu tür eşyalar denizlere dökülür ve sadece su kirliliği değil ayrıca denizlerdeki hayvanların hayatına da zararlar verir.
Küresel Isınma: Küresel ısınmanın oluşturduğu sera etkisi ve termik santrallerden dolayı dünyadaki suların sıcaklığını yükseltir. Su sıcaklığının yükselmesi birçok deniz canlısının ölümüne sebep olur. Örneğin, su sıcaklığının artması dünyadaki mercan resiflerinin ağarmasına neden olmuştur ve bu durum kısaca hayatını denizlerde sürdüren canlılar için büyük tehlike oluşturuyor.

Su Kirliliğinin Çeşitleri Nelerdir?
Yüzey suları dünyanın doğal su kaynaklarıdır. Okyanuslar, göller ve akarsular, su kirliliği ile karşı karşıya kaldığında bu duruma yüzey suyu kirliliği denir.

Dünyadaki su kaynaklarının büyük bir miktarı yer altında bulunur. İnsanlar genellikle akiferleri içme suyu edinmede kullanırlar ve buna ulaşmak için kuyular açarlar. Eğer bu sular kirlenirse yeraltı suyu kirliliği olarak adlandırılır. Yeraltı suyunun kirlenmesi genelde toprağa sıkılan böcek ilaçları nedeniyle oluşur ve bu durum içme suyunu da etkileyebilir.

Mikrobiyolojik Su Kirliliği, bakteri, virüs veya protozoa gibi mikroorganizmalarca suyun kirlenmesine sebep olan bir su kirliliği çeşididir. Birçok mikroorganizma türü sularda yaşar ve hem buralarda yaşayan hayvanların hem de insanların hastalanmasına sebep olur.

Besinler ve Suya Etkileri, besinler bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Atık sularda ve gübrelerde birçok besin bulunur ve bunlar toprakta fazlaca ot ve alglerin büyümesini sağlayabilir. Bu durum içme suyunun kirlenmesine sebep olabilir ve algler sudaki oksijeni tüketeceğinden diğer su altında yaşayan canlılar için yaşam alanı bırakmayabilir.

Asılı Kalan Maddeler, bazı kirletici maddeler su içinde çözünemez. Bu materyallere parçacık maddelerdir ve su kirliliğine sebep olabilirler. Asılı kalan maddeler su yüzeyinde bir tabaka oluşturur ve bu tabakalar daha yüzeyde yaşayan canlılar için zararlıdır.

Endüstriyel ve tarımsal işler, suyu kirleten birçok farklı çeşit kimyasal barındırır. Endüstriyel metaller ve solventler akarsuları ya da gölleri kirletir, canlı yaşamına zarar verir ve hatta canlılarda kısırlığa ya da ölüme sebep olabilir. Böcek ilaçları da su kirliliğine yol açarak sudaki yaşama, aynı zamanda da kuşlara ya da bu durumdan etkilenen balıkları yiyen hayvanlara zarar verebilir. Petrol de suyu kirleten başka bir çeşit kimyasaldır. Bir geminin parçalanması sonucunda okyanuslara ya da denizlere dökülebilir ve birçok balığın ölümüne sebep olabilirken deniz kuşlarının uçmasına da zarar verebilir. Bu tür kirliliklere de genel olarak Kimyasal Su Kirliliği denir.

Su Kirliliğinin Zararları Nelerdir?
Sağlığa zararları şu şekildedir:

Kirlenmiş sularda yüzmek veya buralardan su içmek deride rahatsızlıklar, üreme ile ilgili problemler, tifo ya da kanser gibi sorunlar oluşturabilir. Bu sebeple teniz su içmek çok önemlidir.
Ayrıca endüstriyel kimyasal ve tarımsal böcek ilaçları denizlere ulaşır ve daha sonra insanların yiyeceği balıkları da zehirleyebilir.
Çevreye zararları şu şekildedir:

Su kirliliği, akarsu ve nehirlerdeki toprak kaybı veya erozyon yüzünden sellere sebep olabilir. Yağların suya dökülmesi hayvanların ölmesine sebep olarak doğal dengeyi alt üst eder.

Su sıcaklığının artması ile mercan resiflerinin bu durumdan etkilenmesi ve ağarması, ayrıca da ekosistemin büyük zararlar görmesine sebep olur. Sıcak su, yerel deniz hayvanlarının daha serin bölgeler aramasına sağladığından o bölgedeki yaşamda ciddi bir  değişim oluşur.

Kanalizasyon, böcek ilaçları ve gübre gibi organik madde içerenler suya girdiğinde oksijeni tüketirler ve düşük miktardaki oksijen miktarı sebebiyle o bölgedeki su altı canlılarının yaşam koşulları zorlaşır.

su kirliginin sebepleri nelerdir 1
Su Kirliliğini Önlemek için Çözüm Yolları Nelerdir?
Akan su gerekli değilken kapatmak önemlidir. Bu su kıtlığının önüne geçerek işlenmesi gereken kirli su miktarını azaltır.

Tuvaletten veya lavabodan attığımız şeylere dikkat etmeliyiz. Özellikle yağ ve çöp atılmamalıdır.
Çamaşır deterjanı, ev temizleme maddeleri ve tuvalet eşyalarını çevre dostu seçmeliyiz.

Gübre ve böcek ilacı kullanımında aşırıya kaçılmamak ve bahçenizde birçok bitki beslemek, bu çevredeki materyallerin suya geçmesini önleyecektir.

Nehirlere, göllere ve okyanuslara çöp atılmamalı. Kirlilik gördüğünüz yerlerde, güvenli eşyalar kullanarak temizlenmesine yardım edebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder