Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler

Türkçede sayılar nasıl yazılır? Sayıların yazımı ile ilgili kurallar ve örnekler. Sayıların yazılışı konu anlatımı.


Sayıların Yazımı
Sayılar rakamla ya da yazıyla gösterilebilir.

A- Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.

> Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:

> 17.30’da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre…

UYARI
Saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla da yazılabilir.
> saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala…

B- Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

> Babası on iki yıl yurt dışında çalışmış.

C- Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir.

> XX. yüzyıl, III. Selim, I. cilt…

Ç- Beş ve beşten çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.

> 314.197 , 49.712.323

D- Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır.

> 5,26 (5 tam, yüzde 26)

UYARI
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz.

> 15. veya 15’inci (Doğru)

> 15,’inci (Yanlış)

> On beşinci (Doğru)

E- Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

> 2’şer değil ikişer

> 3’er değil üçer…

F- Ticarette kullanılan çek ve senet gibi evraklarda sayılar bitişik yazılır.

> 650,35 (altıyüzelli lira, otuzbeş kuruş)

G- Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır.

> on altılık…

H- Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır.

> altmışaltı, üçtaş, beştaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder