Rönesans’ın Başlangıcı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 20, 2018

Rönesans’ın Başlangıcı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Rönesans’ın Başlangıcı 

Rönesansın başlangıcı ile ilgili olarak bilgileri. Rönesans ilk kez nerede ve nasıl başladı. Edebiyatta, düşüncede ve güzel sanatlarda rönesans hakkında bilgi.


Rönesans

Rönesans’ın Başlangıcı
Rönesans’ın Başlangıcı 

Edebiyatta ve Düşüncede Rönesans (Hümanizma):

Kapatby ReklamStore
İtalya’da Rönesans ilk kez hümanizma hareketleriyle başladı. Eskiçağın çok parlak olan Yunan ve Roma (Latin) edebiyatı, bütün ortaçağ boyunca unutulmuş gibiydi. XIV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da eski Yunan edebiyatını okuyan, anlayan ve onun gibi yazmaya çalışan birçok edip ve şair yetişti. Bunlara hümanist adı verildi ve bu harekete de hümanizma denildi.

İtalya’da XIV. yüzyılda Dante (1285 -1321) ile başlayan hümanizma hareketleri XV. yüzyılda çok gelişti ve pek çok ünlü hümanist yetişti. Bunlardan XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında yaşayan; Ariosto Ludovico (1474-1533), Niccolò Machiavelli (1469-1527) ve Francesco Guicciardini (1483-1540) pek ünlüdürler.

Bu hümanistler, ortaçağın bilim ve edebiyat dili olan Latinceyi bırakarak onun yerine millî dili getirdiler ve bütün eserlerini milli dille yazarak İtalyan dilinin yaratılmasına çalıştılar.

Güzel Sanatlarda Rönesans:

Gene ilk kez İtalya’da hümanizma hareketlerine paralel olarak güzel sanatlarda da (resim, mimarlık ve heykeltıraşlık) büyük bir gelişme oldu. Bu gelişme daha ortaçağın sonlarında başlamıştı. Fakat en güzel eserlerini ancak XV. yüzyılın sonlarıyle XVI. yüzyılda verdi. Bu devirde yetişen sanatçılar, güzel sanatların her dalında büyük bir başarı gösterdiler. Hele mimarlıkta büyük bir gelişme oldu. Ortaçağın gotik, ya da ojival denilen yapı tarzı bırakılarak Rönesans mimarlığı denilen yeni bir yapı üslubu doğdu. Bu üslûpta güzel binalar, şatolar ve büyük kiliseler yapıldı.

Rönesans devrinin İtalya’da yetişen mimarları arasında Donato Bramante (1444-1514) ve Michelangelo (1475-1564) büyük ün kazanmışlardır. Bunlardan Bramante Roma’da bulunan Sen Pier kilisesini yapmaya başlamış, fakat ancak bu güzel eseri Michelangelo bitirebilmiştir.

İtalya’da Rönesans devri resim bakımından da çok parlak sonuçlar vermiştir. Bu devrin büyük ressamları içinde gene Michelangelo başta gelmektedir. Bundan başka Leonardo Da Vinci (1452 -1519) ile Rafael (1483 -1520) de bu devrin en büyük ressamlarındandır.

İtalya ressamlarının en büyüklerinden olan Michelangelo aynı zamanda büyük bir heykeltıraş ve mimardı. Şiir ve edebiyat ile de uğraşırdı. En güzel resimlerini – kendi eseri olan – Roma’daki Sen Pier (Sen Petros) kilisesiyle, vatanı olan Floransa’daki Medici ailesinin kilise ve mezarlığında yapmıştır. Heykelleri arasında en ünlüsü, kendisinin de hayran olduğu Musa (Moiz) adlı eseridir.

Gene bu devrin en ünlü ressamlarından olan Leonardo Da Vinci de her alanda ileri gitmiş bir dâhi sanatçıydı. İyi bir ressam olduğu kadar iyi bir mimar, mühendis, edip ve doktordu. Değerli tabloları içinde en ünlüleri Mona Lisa ile Bacchus adlarını taşıyanlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder