Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi?

Panslavizm politikası nedir? Panslavizmin özellikleri, etkilenen devletler, tarihçesi nedir, Panslavizm hakkında bilgi.


Panslavizm
Panslavizm; Doğu Avrupa ile Orta Avrupa’nın doğu kesimindeki çeşitli Slav halkları arasında ortak kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan harekettir. Batı ve Güney Slav halklarının ulusal kimlik arayışı içinde olduğu 19. yüzyılın ilk yarısında aydınlar, bilim adamları ve şairler arasında ortaya çıktı. Slav halk şarkılarını, halk kültürünü ve köylü dillerini inceleyen ilk Panslavistler, aradaki benzerlikleri göstererek Slav birliği duygusunu geliştirmeyi amaçlıyorlardı. Bu tür çalışmaların yürütüldüğü Prag eski Slav tarihi ve filoloji araştırmalarında ilk Panslav merkezi oldu.

Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi?
Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi?

Panslavizm hareketi çok geçmeden siyasal bir içerik kazandı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ayaklanmalarla sarsıldığı Haziran 1848’de Çek tarihçi Frantisek Palacky Prag’da bir Slav kongresi topladı. Avusturya yönetimindeki bütün Slav milliyetlerinden temsilcilerin katıldığı kongre, merkezî monarşik yapıya son vermek ve Habsburg hanedanı altında eşit halklardan oluşan demokratik bir federasyon yaratmak için bir eşgüdüm sağlamayı amaçlıyordu.

Kongreden pratik bir sonuç çıkmamasına karşın canlılığını koruyan hareket 1860′ larda özellikle Rusya’da yaygınlaştı. Bunun nedeni Rus Çarlığı’nın Habsburg ve Osmanlı yönetimlerine karşı koruyucu ve önder bir güç olarak görülmesiydi. Ama hareketin kuramsal temelini değiştiren Rus panslavistleri Batı Avrupa’nın manevi ve kültürel açıdan iflas ettiğini ve Rusya’nın tarihsel misyonunun, siyasal egemenlik kurarak Avrupa’yı gençleştirmek olduğunu savunan Slavofil anlayışı savundular. Ayrıca Rusya’nın bu misyonu öteki Slav halklarının desteği olmadan yerine getiremeyeceğini, bu halkların Habsburg ve Osmanlı egemenliğinden kurtarılarak Rusya egemenliğinde bir Slav konfederasyonunda birleşmeleri gerektiği görüşünü geliştirdiler.

Çarlık yönetiminin bu görüşü resmen desteklememesine karşın, Panslavizmi ateşli biçimde savunan bazı önde gelen dışişleri yetkilileriyle İstanbul ve Belgrad elçileri, Rusya ile Sırbistan’ı Osmanlı Devleti’ne karşı savaşa sokmayı başardılar (1876-77).

20. yüzyıl başlarında yeni panslav kongreleri toplamak ve hareketi canlandırmak için yoğun çabalar gösterildi. Ama Slav halkları arasındaki milliyetçi çekişmeler etkili bir işbirliğini engelledi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder