Osmanlı Yükselme Dönemi Doğu Seferleri Özet Bilgiler - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 20, 2018

Osmanlı Yükselme Dönemi Doğu Seferleri Özet Bilgiler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Osmanlı Yükselme Dönemi Doğu Seferleri Özet Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Döneminde başlayan doğu seferleri ile ilgili olarak özet bilgilerin yer aldığı sayfamız.


1 – Osmanlı Devleti İstanbul’un fethinden sonra Doğuda, Batıda ve denizde fetihler yaparak büyük bir imparatorluk haline geldi.

2 — Yükselme devrinin Doğudaki ilk esaslı savaşları Fatih Sultan Mehmet zamanında başladı. Anadolu’da Türk birliği kuruldu. Uzun Hasan Osmanlılara karşı Karaman Beyliğini himaye etmek isteyince Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlulara savaş açtı. Otlukbeli denilen yerde Uzun Hasan’ı perişan etti.

Kapatby ReklamStore
3 — Akkoyunluların yıkılmasından sonra İran’da Şah İsmail, Safevî devleti denilen bir Şiî devleti kurdu. Anadolu Türklerini de Şiî yapmak istedi. Yavuz Sultan Selim, babası II. Bayezit’i tahtından indirerek Şah İsmail’e savaş açtı. Çaldıran’da yapılan savaşta Şah İsmail yenilerek kaçtı. Doğu Anadolu Osmanlılara bağlandı.

4 — Yavuz Sultan Selim’den sonra yerine geçen Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran savaşları devam etti. Kanuni SUltan Süleyman Tebriz’i alarak Irak’a gitti. Bağdat’ı fethetti (1534). Bundan sonra İran üzerine daha iki sefer yaptı. Nihayet 1555 yılında Amasya antlaşması ile İran savaşlarına son verildi. Doğu Anadolu ve Irak Osmanlılara kaldı.

5 — 1577 yılında İran savaşları yeniden başladı. 13 yıl süren bu savaşta Osmanlılar Azerbaycan ve Gürcistan’ı fethederek Hazar’a dayandılar. Ferhat Paşa antlaşması ile bu sefer de bitti.

6 — Yükselme devrinin en büyük savaşları Memlûklerle oldu. Fatih zamanında başlayan savaşlar II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında da devam etti.

7 — Yavuz Sultan Selim Mercidabık ve Ridaniye zaferlerini kazanarak Mısır’a girdi. Halifeliği aldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder