Numune Mektebi Nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 23, 2018

Numune Mektebi Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Numune Mektebi Nedir?

Numune mektebi nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuşlardır? Numune mekteplerinin özellikleri, tarihçeleri hakkında bilgi.


Numune Mektebi
Numune Mektepleri; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi sonrasında açılan örnek ortaöğretim kurumlarıdır.

Numune Mektebi Nedir?
Numune Mektebi Nedir?

Tanzimat Fermanı, özellikle de Islahat Fermanı (1856) sonrasında Osmanlı eğitim düzenini yeniden örgütlemek amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı. Ama bu çalışmayı genelleştirmeden önce, yeni düzeni örnek okullarda sınama yoluna gidildi. Numune mekteplerinin ilk örneklerinden biri, 1885’te Nadir Bey’in öncülüğüyle açılan Numune-i Terakki İdadisi’ydi (bugün İstanbul Lisesi).

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Müslüman çocukların eğitimini çağdaş ilkelere göre yeniden düzenlemek için daha kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Buna örnek olarak, 1915’te İstanbul’da tarihçi Abdurrahman Şerefin öncülüğüyle “numune rüştiyesi” uygulamasına geçildi. 

Kadıköy, Kasımpaşa ve Nişantaşı’ndaki rüştiyeler yabancı dil ağırlıklı numune rüştiyelerine dönüştürüldü. Mekâtib-i İbtidaiye-i Umumiye Talimatnamesine eklenen maddelerle numune rüştiyeleri altı sınıflı okullar olarak düzenlendi. Benzer amaçlı Fransız okulları örnek alınarak açılan numune rüştiyelerinde Fransızca ve Türkçe derslerin ağırlığı yarı yarıyaydı. 

Aynca uygulamalı dersler de vardı. Bu çalışma, olanakların kısıtlılığı nedeniyle yaygınlaştırılamadıysa da, sonraki yıllarda açılan başka bazı okullara da numune mektebi dendi. 1923’te İstanbul ve öteki illerde 55 numune mektebi vardı. Haziran 1923’teki bir düzenlemeyle, numune mekteplerinin yerini “ameli hayat mektepleri” aldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder