Mayalar Nasıl Yok Oldu ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 16, 2018

Mayalar Nasıl Yok Oldu ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Mayalar Nasıl Yok Oldu ?

Mayaların gizemi konusu nedir?
Maya uygarlığı, Kızılderili soyundan geldikleri iddia edilen Amerika uygarlıklarından bir tanesidir. Orta Amerika’da yaşamış bulunan bu uygarlık, binlerce yıl öncesinde var olmuş ve Meksika’nın güneydoğusundan başlayarak Honduras, Guatemala ve El Salvador’a kadar yayılmış ve Mezoamerika olarak da anılan bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir.


Maya insanları Meksika’nın güneydoğusunda yaşarken Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo ve Yucatan bölgelerinde birbirinden farklı beş devlete ayrılmışlar ve yaşadıkları dönem boyunca yüzlü sayılarla ifade edebilecek lehçeler üretmişlerdir. Hatta ortaya çıkardıkları bu lehçelerden bazıları hala günümüz dünyasında dahi konuşulmaktadır.

Mayalar Nasıl Yok Oldu ?
Mayalar Nasıl Yok Oldu ?

Mayaların milattan önce 600’lü senelerde yükselik dönemlerini yaşamış, sonrasında klasik dönemlerini milattan sonra 250 ve 900’lü yıllar arasında yaşamış, en sonunda da altın çağları denecek dönemlerini milattan sonra üçüncü yy.’da geçirmişlerdir. Tahmini olarak da milattan sonraki 900’lü yıllara varana dek geniş çaplı varlığını sürdüren bu uygarlığın o dönemlerde ortaya çıkmakta olan yoğun siyasi kargaşalar sebebiyle çöktüğü söylenmektedir. En sonunda da İspanyolların işgal ettiği bu devlet yapısının bu devirden sonra çökmüş olduğu dile getirilmektedir.

Mayalar nasıl kaybolmuştur?
Mayalar kehanetlerine göz atıldığında, konuyla ilgili yapılan yeni araştırmaları neticesinde bu uygarlığın çökmesindeki beşeri faktörlerin yanında bir de ruhani bir boyutta değerlendirilen kötü olaylar silsilesinin etkili olduğu görüşü de gündeme getirilmektedir. Yani bilim dünyasında savunulan ilk etki, Mayaların yaşadıkları bölgelerdeki suların kuruması ve ormanlarının azalması neticesinde yok olmaya yüz tuttukları yönündeydi. Çünkü ağaçların yok olmaya başlaması otomatikman erozyon olaylarını da peşi sıra getirmiş, güneş daha güçlü etki yapmaya başlamış ve bunun sonucunda da yoğun buharlaşmadan kaynaklı kuraklıklar meydana gelmiştir.

mayalarin-sonunun-gelmesi

Bununla birlikte yurtdışındaki pek çok hatırı sayılır üniversitede yapılan araştırmalarda, bu ortaya atılan savların doğru olduğu ancak bahsi geçen doğa olaylarının her bölge için geçerli olmadığı belirtildi. Yani belirli bölgelerde yaşayan Mayaların sonunun gelmesinde bu nedenler etkiliyken diğer bölgelerdeki Mayaların nasıl ortadan yok olabileceği kafaları karıştıran sorular arasında yer almaya başlamıştır.

Konunun üzerinde araştırmaların derinleştirilmesiyle birlikte; Mayaların Klasik dönemlerinde kendi içlerinde çıkarmış oldukları Maya tanrılarının ya da ilahi güç bahşettikleri tanrıların Mayaların çöküşüne zemin hazırladıkları söylenmiştir. Yaşadıkları bölgelerden ayrılan Mayaların bu bölgeleri “lanetli bölge” olarak belirledikleri göze çarpmıştır. Bu durumda Mayaların bu lanetlenmeyi birebir kendi üstlerine alındıkları ve Tanrı’nın onları bilerek lanetlediğini düşünerek farklı ritüeller geliştirmeye başladıkları yönünde görüşler bulunmaktadır.

mayalardan-kalan-yazitlar

Konuyla ilgili bir kaç Mayalar belgeseli çekilmiş, ortaya atılan iddiaların bir kısmı bilimsel verilere dayandırılmış ve bir kısmı da soyut düşüncelere dayalı yok oluş hikayelerine bağlandırılmıştır. Bilim insanlarından gelen görüşler doğrultusunda, Maya uygarlığının hem inşaat sektöründe, hem astroloji sektöründe, hem doğaya saygı konusunda ileriye gitmiş bir toplum olmalarının yanında, kendi iç yapılarında barındırdıkları kültürel faktörlerin yok oluş sürecinde oldukça etkili olduğu belirtilebilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder