Karbon İçeren İnorganik Bileşikler - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 04, 2018

Karbon İçeren İnorganik Bileşikler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Karbon İçeren İnorganik Bileşikler 

Karbon elementinin inorganik bileşikleri ve özellikleri nelerdir? Karbondioksit gibi karbon içeren inorganik bileşikler hakkında bilgi.


KARBON ve İnorganik Bileşikleri
Karbürler (örneğin, silikon karbid \displaystyle [Si{{C}_{2}}]), bazı karbonatlar (örneğin kalsiyum karbonat \displaystyle [CaC{{O}_{3}}]), bazı siyanürler (örneğin sodyum siyanür [NaCN]), grafit, karbondioksit ve karbonmonoksit gibi karbon bileşikleri, inorganiktir.

Karbon İçeren İnorganik Bileşikler
Karbon İçeren İnorganik Bileşikler 

ELMAS VE GRAFİT
Elmas yüzyıllar boyunca, ziynet taşı olarak satılmaktadır. Diğer ziynet taşlarına oranla, büyük cazibesi, kesilmiş yüzeyleri üzerine düşen ışığın kırılması ve yansımasından doğan parlaklığından ileri gelir. Önceleri elmasın çok nadir olduğu düşünüldü. Fakat Güney Afrika Cumhuriyetinde fazla miktarda elmas bulundu, elmasın fiyatını muhafaza edebilmek için, dışarıya satılan elmasa sıkı kontrol koymak zorluğu doğdu.


Elmas element karbonun bir şeklidir. Diğer şekli siyah, kaygan bir toz olarak bilinen grafittir. Bu iki şekil (allotrop) karbon atomlarından yapılmış olmakla beraber, aralarında belirli farklar vardır. Elmasın büyük sertliği karbon atomlarının uzaydaki diziliş şekli ile açıklanabilir. Her karbon atomu kendisine en yakın dört komşu atomla bağlanır. Her atomun dört bağı birbirine eşittir ve uzayda aralarındaki açı eşit olarak dizilmişlerdir. Oysa grafitteki karbon atomları birbirine gevşek bağlı düzlemler üzerinde bulunur. Bir karbonun üç bağı aynı düzlem üzerindeki komşu üç karbon atomuna bağlanmıştır. Dördüncü bağ, bu düzlemin üstünde veya altında bulunan diğer düzlemdeki karbona bağlıdır. Bu son bağ ilk üçünden daha uzun ve daha zayıftır. Bu sebepten, düzlemler, dolayısı ile üzerinde bulunan karbonlar birbiri üzerinden kolayca kayar veya ayrılır. Yalnız temiz ve pırıltısı olan doğal elmas mücevher yapımında kullanılır. Görünüşü iyi olmayan elmasın endüstride önemli kullanılış yerleri vardır. Elmas en sert madde olarak bilinir. Bu sebepten kesici aletlerin ucuna takılır. Bu aletler camları kesen ve desen çizen elmastraştan, madencilikte kullanılan sondaj makinelerine kadar çeşitli biçim ve büyüklükte olur. Grafit kaydırıcı yağ ve kurşun kalem yapılmasında, ayrıca çubuk şekli verilerek ark lâmbalarında kullanılır. Bazı elektrik fırınları grafit astarla kaplanır.

ORGANİK BİLEŞİKLERDE KARBON
Karbon bütün organik bileşiklerde bulunur. Bütün hayvan ve bitki hücrelerinin esas maddesidir. Hemen hemen yanan bütün maddeler karbon ihtiva eder ve bunlar yakacak olarak kullanılır (odun, turp, maden kömürü, petrol gibi). Çünkü bunlar eskiden yaşayan organizmaların kalıntılarıdır. Turp ve maden kömürü çok uzun zaman toprak altında kalan bitkilerin havasız yerde, basınç altında bozulmasından meydana gelir. Odun kömürü, odunun az havada yakılmasından elde edilir; bu sırada odunun az bir kısmı yanar. Meydana çıkan ısı odunu damıtarak uçucu—kısımları giderir, geriye odun kömürü kalır. Odun kömüründe karbon atomları grafit yapısında dizilmişlerdir. Buna benzer ürünler başka yakıtların da kuru kuruya damıtılması ile elde edilir. Bu yöntemle taş kömüründen kok elde edilir. Bu karbon yüzdesi çok büyük olan madde de grafit yapısındadır.KARBONDİOKSİT VE KARBONMONOKSİT
Karbon bileşiklerinin sayısının çok büyük oluşuna karşılık karbon elementi (her iki allotropik halde de) fazla aktif değildir. Her iki allotrop (grafit ve elmas) havada veya oksijen içinde şiddetle ısıtılırsa yanarak karbondioksit verirler. Odun kömürü ise daha düşük sıcaklıkta tutuşur.

\displaystyle C+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}

Eğer az miktarda oksijen varsa, yanmamış karbondioksidin bir kısmını indirger ve karbonmonoksit oluşur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder