Huneyn Savaşı Özeti - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2018

Huneyn Savaşı Özeti

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Huneyn Savaşı Özeti

Huneyn Savaşı ne zaman, ne amaçla ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Huneyn Savaşı savaşı sonuçları, kısaca özeti.


Huneyn Savaşı
Huneyn Savaşı, Müslümanların Hevazinleri yenmesiyle sonuçlanan savaştır (Şubat 630). Kuzey Arabistan’ın en güçlü kabilelerden biri olan Hevazinler, soy yakınlıkları ve ekonomik ilişkileri nedeniyle öteden beri Kureyş’in doğal müttefikiydi. Bu nedenle Hz. Muhammed’in çağrısını reddetmiş, düşmanca bir tavır içine girmişlerdi. Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi üzerine hemen harekete geçen Hevazin kabilesinin önderi Malik bin Avf, Mekke üzerine yürümek amacıyla Beni Sakif başta olmak üzere bütün Hevazin kollarını bir araya getirdi, öbür küçük kabileleri de yanına çekti. Hz. Muhammed, Hevazinlerin hazırlıklarını öğrenince, ordusunun donanım eksikliklerini giderdikten sonra düşmanı karşılamak üzere yola çıktı.

Huneyn Savaşı Özeti
Huneyn Savaşı Özeti

Şubat 630’da Huneyn (bugün Şerai) Vadisi önlerinde Müslümanların öncüleri, Hevazinlerce pusuya düşürülerek bozguna uğratıldı. Çok geçmeden panik ordunun asıl bölümüne de yayıldı ve Müslümanlar dağılarak kaçmaya başladı. 

Hz. Muhammed’in kararlılığı ve Abbas bin Abdülmuttalib’in çabasıyla toparlanarak yeniden savaşa katılan Müslümanlar, Hevazinleri büyük bir bozguna uğrattı. Kaçan Hevazinlerin bir bölümü Ta’ife sığındı.

Kenti 20 gün süreyle kuşatan Hz. Muhammed rivayete göre, gördüğü bir rüya üzerine kuşatmayı kaldırdı. Kendisine elçi gönderen Hevazinlerden biat etmelerini istedi. Yapılan anlaşmaya göre Malik bin Avf, Hevazinere vali olarak bırakıldı. Ertesi yıl Ta’ifliler topluca Müslümanlığı kabul ettiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder