Cumhuriyetin Bizlere Kattıkları / Katkıları Nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 20, 2018

Cumhuriyetin Bizlere Kattıkları / Katkıları Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Cumhuriyetin Bizlere Kattıkları / Katkıları Nelerdir? 

Cumhuriyetin bizlere, topluma, kültürümüze kısacası yaşam biçimimize ve uygarlığımıza kattıkları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız


birbiri ardına büyük işler ve devrimler yapılıyor ve bunlar halk tarafından benimsenip tutuluyordu. Fakat Cumhuriyetin en büyük katkıları eğitim ve genel olarak kültürümüzün gelişmesinde görülmüştür. Çünkü eğitim sorununu çözümlememiş ve belirli bir kültür düzeyine yükselmemiş bir ulusun diğer alanlarda da kalkınmasına olanak yoktur. Bu nedenle Cumhuriyet devrinde milli eğitime büyük önem verildi. Çeşitli okullar açıldı. Bilhassa herkesçe öğrenilmesi çok kolay olan yeni alfabenin de kabulünden sonra eğitim geniş halk kitlelerine ve yurdun en uzak bölge ve köylerine kadar ulaştırıldı.

>Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Bugün ilkokuldan başlayarak ortaokul ve liselerde fen dersleri yanı sıra folklorumuz, milli müziğimiz ve tarihimiz öğretilmektedir. Türk gençliğinin bedenen gelişmesi için de büyük gayret sarf edilmektedir. Bunun sonucu olarak her spor dalında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Gerek yurt içinde gerekse diğer uluslarla yapılan güreş, futbol, atletizm, boks ve benzer spor karşılaşmalarında, ismimizin dünyaya duyulmasına vesile olan büyük başarılar elde edilmiştir.

Üniversite ve yüksek okullardan her yıl binlerce doktor, mühendis, mimar, hukukçu öğretmen mezun olmakta ve bunlar kendi meslek kollarında yurdun kalkınmasına hizmet etmektedirler. Yine Cumhuriyet devrinde tiyatrolarımızın sayısı hızla artmış ve bir opera kurulmuştur. Tiyatrolarda ünlü yabancı eserlerle birlikte, değerli Türk yazarlarının da piyesleri oynanmaktadır. Aynca Türk tiyatro, opera sanatçıları ve müzisyenleri yurt dışında katıldıkları festival ve türlü sanat hareketlerinde yurdumuzu başarıyla temsil etmektedirler. Konservatuar, konser salonları, müzeler bu devirde açılmıştır.

Edebiyatımız gerçek benliğine bu devirde kavuşmuş ve büyük eserler vücuda getirmiştir. Birçok tanınmış şair ve yazarlarımızın şiir ve romanları yabancı dillere çevrilmiştir. Resim ve heykeltıraşçlııkta da durumumuz kıvanç verir olup ünlü ressam ve heykeltıraşlarımız içte ve dışta türlü sergiler düzenlemekte ve ödüller almaktadırlar. Filmciliğimizin de gelişmekte olduğunu, ilerisi için büyük umutlar vaadettiğini belirtmek gerekir.

Kısacası, ulusal kültürümüzün öğelerini teşkil eden güzel sanatların her dalında yemden bir silkiniş, ilerleme ve uygar milletlerle boy ölçüşmek olanaklarını bize Cumhuriyet vermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder