Baphomet Nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 16, 2018

Baphomet Nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Baphomet Nedir ? 

“Baphomet” ya da “Bafomet” olarak okunabilen bu kelimenin anlamı, on dördüncü yüzyıla dayanan bir inanışla ilgilidir. Bu inanışa göre o dönemlerde Katolik Kilisesi’nin aforoz edilmesini uygun gördüğü tapınakçıların, aforoz edilmesine neden olan taptıkları şeytani figür olduğu belirtilmektedir.


Bu sözcüğün tam olarak hangi kökten ve nereden geldiği hala kesin olarak bilinememektedir. Günümüze kadar gelinen süreçler içerisinde kelimeyle alakalı çeşitli iddialar mevcuttur. İlk olarak Baphomet kelimesinin Yunanca’dan gelen ve hikmet anlamını taşıyan “Sophia” sözcüğünden türetilerek, Atbash şifrelemesine tabi tutulduğu söylenmiştir.

Baphomet Nedir ?
Baphomet Nedir ? 

Bahsi geçen şifreleme İbrani alfabesinde kullanılmakta olan ve harflerin sonran başa doğru yazılması kuralına sahip olan bir şifreleme tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Baphomet kelimesine bu şifreleme özelliği uygulandığında Sophia kelimesinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bir başka ortaya atılan iddia ise, Yunancada yer alan ve vaftiz anlamına gelen “Baphe” kelimesi ile yine Yunancada yer alan ve ustalık anlamına gelen “Metis” kelimelerinin birleştirilmesiyle Baphomet’in ortaya çıkartıldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili oratay atılan son iddia ise Baphomet Latince kelimelerin kısaltılmasıdır. “Temp-Ohp-Ab” kelimeleri tersten birleştirildiğinde Baphomet kelimesi ortaya çıkmakta ve anlam olarak “İnsanlar arasındaki barış durumunun temsilcisi” anlamını ifade etmektedir.

Baphomet gerçek midir?
Baphomet hakkında ortaya atılan iddialarda, o dönemlerde yargılanan her tapınakçının Baphomet’e inandığı rivayetler arasında olmaktadır. Kendisinin bir Tanrı olarak anılması, bir taraftan şeytan betimlemesi kalıplarına uyması imkanını sağlamıştır. O zamanlarda yapılan tasvirler gereği Baphomet heykeli ve Baphomet resimleri uzun boylu, kafasında uzun boynuzları olan keçi kafası ve yarı insan bedeni bir varlık şeklinde tasvir edilmiştir.

Günümüzde her ne kadar rivayet olduğuna inanan varsa da Baphomet’in gerçekliğine inanan ve bağlantılı konuları oldukça derinlemesine araştıran bir güruh da bulunmaktadır. O dönemde yaşayan şövalyelerin verdiği bilgiler kaynaklarda, bu şövalyelerin Baphomet’e tapındıkları yönünde, bir suç işlediklerinde ise suçsuzluklarını ispatlamak için Baphomet’in varlığını kanıtlamaları yönünde bilgiler yer almaktadır.

baphomet-hikayesi

Ancak kimse var olan bir Baphomet ortaya çıkartamadığı için, herkes suçunun gereği neyse cezasını almış ve Baphomet denilen sözde şeytani olgunun dosyası kapandı. Fakat bu konuyla özel olarak ilgilenen tarihçiler konuyla özel olarak ilgilenmeye devam etmiş, kendilerince oldukça önemli olan bu şeytan imgesi hakkında derinlemesine araştırma çalışmaları başlatmışlardır. Bu araştırmaların sonucunda da  Baphomet’in bir anagram olduğu ve bu anagramın o dönemde yaşayan Tapınakçılar tarafından ortaya çıkardığını keşfetmişlerdir. Baphomet’i ortaya çıkartan Tapınakçıların da bunu ortaya çıkartırken kendilerinin bilinmeyen isimlerinin anagramlarını kullandıkları söylentiler arasındadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder