Balkan Savaşları Özet - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 04, 2018

Balkan Savaşları Özet

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Balkan Savaşları Özet 

1. ve 2. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ve önemi nedir? 1. ve 2. Balkan Savaşlarının kısaca özeti, hakkında bilgi.


Balkan Savaşları
I.Balkan Savaşı (1912-1913)
Nedenleri:

Balkan Savaşları Özet
Balkan Savaşları Özet 

1. Osmanlı Devleti’nin zayıflığı ve italya ile savaş halinde olmasından yararlanmak isteyen Balkan uluslarının sınırlarını genişletmek istemeleri

2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Savaşı ile uğraşması ve güçsüzlüğünün anlaşılması

3. Rusların Panslavizm politikası (Rusya’nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir.)

4. Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atma düşüncesi

Taraflar: Osmanlı Devleti savaşta Karadağ, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’a karşı savaşmıştır.

Karadağ’ın saldırmasıyla başlayan savaşta Osmanlı Devleti mağlup olarak Çatalca’ya kadar çekilmistir.

Ege adaları Yunanlılarca işgal edilmiş, dört Balkan devletine yenilen Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşı’nı kaybetmesinde;

► Ordunun hazırlıksız olması,

► Bazı, birliklerimizin terhis edilmesi,

► Cepheler arasındaki kopukluk,

► Komutanlar arasındaki siyasi görüş ayrılıkları etkili olmuştur.

Sonuçları:

Savaş 30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması ile sona erdi.

Antlaşmaya göre;

► Osmanlı Devleti Midye – Enez hattının doğusuna kalan tüm Balkan topraklarını kaybetti. Böylece Osmanlı Devlatüıün Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.

► Batı Trakya sorunu (kaybettiğimiz topraklarda yaşayan Müslüman halkların hakları ile ilgili) ortaya çıkmıştır.

► Savaşın sonuçları II. Balkan Savaşı’na zemin hazırladı.

I. Balkan Savaşı’ndan sonra Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Arnavutluk Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devletidir.

II. Balkan Savaşı (1913)
Nedenleri:

1. Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı’nda daha fazla toprak alması

2. Romanya’nın güçlü bir Bulgaristan’ı istememesi.

3. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi

Taraflar: Bulgaristan savaşta Osmanlı Devleti, Yunanistan, Sırbistan Karadağ ve Romanya’ya karşı savaştı.

Osmanlı Devleti, Edirne’yi geri alarak Meriç’e kadar ilerlemiştir. Bulgaristan Makedonya’dan çıkarılmış, tüm cephelerde yenilince barış istemek zorunda kalmıştır.

Sonuçları:

Bulgaristan’ın yenildiği bu savaştan sonra Balkan devletleri arasında Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Bulgaristan bu antlaşmayla topraklarının bir kısmını diğer Balkan devletlerine bırakmıştır.

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Edirne Antlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Edirne’yi almış, Meriç nehri sınır kabul edilmiş ve Bulgaristan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.

Ayrıca Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan Atina Antlâşması göre; Girit, Yanya, Selanik ve “Ege adalarının büyük bölümü Yunanistan’a bırakılmış, Yunanistan’da kalan Türk azınlığın hakları güvence altına alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder