Atatürk Devrimlerinin Nedenleri ve Amaçları - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 02, 2018

Atatürk Devrimlerinin Nedenleri ve Amaçları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Atatürk Devrimlerinin Nedenleri ve Amaçları 

Atatürk devrimlerinin, inkılaplarının nedenleri ve amaçları nelerdir? Devrimlerin neden ve amaçları maddeler halinde açıklaması.


Atatürk Devrimlerinin Nedenleri ve Amaçları
Atatürk Devrimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, günümüzde Atatürk İlkeleri olarak da bilinen ilkeler doğrultusunda, yapılan yasal değişikliklerdir.

Atatürk’e göre bu devrimlerin amacı; Türk milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmaktır.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİN NEDENLERİ
♦ Osmanlı Devleti içte ve dışta saygınlığını yitirmiş, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak hale gelmiş, devletin ekonomisi bozulmuştu. Büyük devletler, Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçların karşılığı olarak, üretilen malların çoğuna el koymaktaydılar.

♦ Birbiri ardı sıra yapılan savaşlar ve ayaklanmalar halkı bezdirmiş, toplum düzeni bozulmuştu. Vergiler adaletsizdi. Kanun karşısında kimseye eşit davranılmıyor ve halk daha da fakirleşiyordu.

♦ Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca, ülke diğer devletlerce işgale uğradı. Artık Osmanlı Devleti, fiilen çökmüştü ve sadece ismen varlığını devam ettirmekteydi. Padişah kendi canının ve tahtının kaygısına düşmüştü, işgal devletleriyle işbirliği içerisindeydi.

♦ Atatürk ve arkadaşları Türk Milletini bu durumdan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, Samsun’a çıkışından sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri’ni düzenleyerek Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte vatanı kurtarmak için çalışmaya başlamıştır. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ile Yeni Türk Devleti resmen kurulmuş, bu yeni devlet içte padişah hükümetine, dışta işgalci düşmanlara karşı büyük bir mücadele vermiştir. Vatan toprakları düşmandan temizlenmiş, sonra da padişahlık yönetimi kaldırılmıştır. Yerine akılcı, gerçekçi, ilerici bir yönetim kurulmuştur. Atatürk’ün yaptığı devrimlerle bugünkü çağdaş Türk toplum düzeni oluşturulmuştur.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİN AMAÇLARI
♦ Türkiye’yi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak

♦ Türk milletinin refah düzeyini artırmak

♦ Demokrasinin ve milli egemenlik ilkesinin yerleşmesini sağlamak

Atatürk’ün devrim anlayışında radikal ve köklü değişiklikler esas alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder