Ara Söz Nedir? Örnekler - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Ara Söz Nedir? Örnekler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ara Söz Nedir? Örnekler 

Ara söz nedir, cümledeki rolü nedir? Ara sözün özellikleri, örneklerle konu anlatımı. Ara söz örnekleri.


ARA SÖZ
Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma ve bozulma yapmayan, bazen bir öğenin açıklayıcısı olduğu gibi bazen de cümle dışı unsur olan, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında bulunan sözcük veya sözcük gruplarına ara söz denir. Eğer ara söz cümle şeklinde ise buna ara cümle de denir.

Ara söz herhangi bir öğenin açıklayıcısıysa açıkladığı öğeden sonra gelir.

> Metin Oktay, taçsız kral (ara söz), efsane bir oyuncudur.

cümlesinde iki virgül arasında kalan “taçsız kral” sözcük grubu cümlenin öznesi olan “Metin Oktay”ın açıklayıcısı durumundadır.

> Elindeki kitaba, Çalıkuşu’na (ara söz), bakabilir miyim?

cümlesinde iki virgül arasında gelen “Çalıkuşu’na” sözcüğü cümlenin dolaylı tümleci olan “elindeki kitaba” sözcük grubunun açıklayıcısı görevinde kullanılmıştır. Ara söz cümle dışı unsur olarak da gelebilir.

> Bütün anneler -elbette- (ara söz) çocuklarını çok sever.

cümlesinde iki kısa çizgi arasında gelen “elbette” sözcüğü herhangi bir öğenin açıklayıcısı görevinde değil cümle dışı unsurdur.

> O gün, sen de hatırlayacaksın (ara söz), moralim çok bozuktu.

cümlesinde “sen de hatırlayacaksın” sözcük grubu ara cümledir ve herhangi bir öğenin açıklayıcısı görevinde değil cümle dışı unsurdur.

UYARI
Soru cümleleri öğelerine ayrılırken soru sözcükleri hangi öğeyi buldurmaya yönelikse o öğenin yerini tutar.

> Küçük çocuk (özne) niçin (zarf tümleci) ağlıyor (yüklem)?

cümlesinde “niçin” soru sözcüğü zarf tümlecini buldurmaya yönelik olduğu için zarf tümleci görevindedir.

> Bu soruyu (b.li nesne) kim (özne) çözebilir (yüklem)?

cümlesinde “kim” soru sözcüğü özneyi buldurmaya yönelik olduğu için özne görevindedir.

> Kalemlerimi (b.li. nesne) nereye (dolaylı t.) koydun (yüklem)?

cümlesinde “nereye” soru sözcüğü dolaylı tümleci buldurmaya yönelik olduğu için dolaylı tümleç görevindedir.

> Bize (dolaylı t.) ne (b.siz nesne) getirdiniz (yüklem)?

cümlesinde “ne” soru sözcüğü belirtisiz nesneyi bulmaya yönelik olduğu için belirtisiz nesne görevindedir. Ancak bu tür cümlelerde önce özne sonra nesnenin bulunmasına dikkat edilmelidir.

Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmamıştır?
A) Onu, Türkçe öğretmenini, çok özlemiş.
B) Bu güzel şehre, İstanbul’a, hayranım.
C) Çantasında kalem, silgi, defter vardı.
D) Ahmet, ne olursa olsun, bu işin üstesinden gelebilir.

Çözüm :
Ara söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma ve bozulma olmaz. Bir öğenin açıklayıcısı da olabilir cümle dışı unsur da olabilir. Buna göre seçenekleri incelediğimizde:
A’da “Türkçe öğretmenini”, B’de “İstanbul’a” sözcükleri kendilerinden önceki öğelerin açıklayıcısı olan ara sözlerdir. D’de “ne olursa olsun” sözcük grubu cümle dışı unsur olan bir ara sözdür.
Fakat C seçeneğinde ara söz kullanılmamıştır. Çünkü virgülle ayrılan sözcüklerin hepsi aynı görevli yani nesne olan sözcüklerdir. Bildiğiniz gibi eş görevli sözcüklerin arasına virgül gelir.
Cevap C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder