Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulma - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 01, 2018

Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulma

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulma 

Paragraf sorularında anlatımın akışını bozan cümle nasıl bulunur? Anlatımın akışını bozan cümle bulma örnekleri, sorular.


ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE
Bir paragraf aynı konu etrafında örülmüş cümlelerden oluşur. Bazı paragraf sorularında, paragrafta işlenen konunun dışına taşan, farklı bir konuya geçiş yapan cümleler, paragraftaki konu bütünlüğünü ya da anlatımın akışını bozan cümleler olarak sorulmaktadır.

Örnek Soru
(1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden çıkarsa çıksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Çözüm :
1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde sözcüklerle bir resmin anlatılamayacağı anlatılırken 4 numaralı cümlede sözcüklerin aynı renkler gibi duygu ve düşünceleri anlatabileceği söyleniyor.
Cevap D

Örnek Soru
(1) Akılcılıkla bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. (2) Bunlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) Bu değişime ve gelişmelere ayak uydurmak gerekir. (4) Akılcılığın olmadığı yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmadığı yerde de akılcılıktan söz edilemez. (5) Olaylara akılcılıkla yaklaşmayan, bilim ve teknolojiye sırt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez. Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Çözüm :
1,2, 4, 5 numaralı cümlelerde akılcılıkla, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiden söz edilmektedir. Ancak 3 numaralı cümlede değişim ve gelişmelerden söz edilmektedir, dolayısıyla diğer cümlelerle uyumlu değildir.
Cevap B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder