Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 23, 2018

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

Amerika Birleşik Devletleri ne zaman ve nasıl kurulmuştur? Kuzey Amerika’nın Birleşik Devletler kurulmadan önceki durumu ve sonrası.


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN KURULMASI (4 Temmuz 1776)
Kuzey Amerika’nın Birleşik Devletler Kurulmadan Önceki Durumu:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

Bugün dünyanın en büyük devleti olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) XVIII. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar İngiltere’ye bağlı bir sömürge idi.

İngilizler, XVI. yüzyılda bugünkü ABD’nin bulunduğu ülkenin Atlas okyanusu kıyılarında yerleşmişler, bu bölgede birtakım küçük sömürgeler kurmuşlardı. Kanada ile Hudson körfezi kıyılarında ise Fransızlar yerleşmişlerdi.

XVIII. yüzyılda burada kurulan sömürgelerin sayısı ancak on üçü bulmuştu. 1773 yılına kadar her bakımdan İngiltere’ye bağlı kalan bu sömürgeler, bu tarihten sonra İngilizlere karşı geldiler. Aralarında birleşerek yeni bir devlet kurdular. Bağımsızlıklarını ilân ederek İngiltere’den ayrıldılar.

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması:

İngilizler, Yedi yıl savaşları sırasında (1756-1763) birçok masraflara girmişlerdi. Savaştan sonra bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler koymak zorunda kaldılar. Bu arada gerek anavatanda, gerek sömürgelerinde çay ve pul üzerinden yeni bir vergi alınmasına karar verdiler. Amerika’da bulunan 13 sömürge bu yeni vergiyi kabul etmediler. Fakat İngiltere hükümeti bu vergiyi zorla almaya kalktı. Bunun üzerine Amerikalılar yerli kıyafetlerine girdiler. Boston limanına gelen çay sandıklarını denize attılar. İngiltere’nin ağır basması üzerine bu 13 sömürge İngiltere’ye karşı girişecekleri mücadelenin şeklini ve bu işin nasıl yapılacağını konuşmak ve kararlaştırmak üzere Philadelphia şehrinde bir kongre topladılar (1774). Bu kongre İngiltere’den bazı yeni isteklerde bulundu. Fakat o zamanki İngiltere kralı, Amerikalıların hiç bir isteklerini kabul etmedi. Bunun üzerine Amerikalılar Philadelphia şehrinde ikinci bir kongre daha yaptılar. Amerikalılar bu sefer bağımsızlıklarını ilân ettiler (4 temmuz 1776).

İngiltere ile Mücadele:

Amerikalılar, İngilizlere karşı vatanlarını ve bağımsızlıklarını korumak için General George Washington komutasında birleştiler. İngilizlerle mücadeleye başladılar. George Washington, İngilizleri yendi. Bunun üzerine Fransızlar da Amerikalılara para ve askerce yardım ettiler. Amerikalılar, Fransa ve Avrupa’da kendilerine destekçi kazanmak amacıyla ünlü paratoner kâşifi Franklin‘i Fransa’ya gönderdiler.

Bu sırada Washington İngilizleri Yorktown denilen yerde ikinci bir defa yendi (1781). Amerikalılarla bir Anlaşma yapan Fransızlar da Antil adalarında bir İngiliz donanmasını yendiler. Bunun üzerine İngilizler barış istediler. 1783 yılında Versay’da imzalanan barışla İngilizler, Amerikalıların bağımsızlıklarını tanıdılar.

Amerikalılar bundan sonra her devletin iç işlerinde serbest kalması esasına dayanan bir anayasa yaparak cumhuriyeti kabul ve ilân ettiler (1787). Bundan bir süre sonra İstiklâl Savaşının kahramanı George Washington’u cumhurbaşkanlığına seçerek Amerika Birleşik Devletlerini kurdular (1789).

A.B.D. XIX ve XX. yüzyıllarda topraklarını genişlettiler. Denizaşırı yerlerde sömürgeler kurdular. Ekonomi ve endüstri alanlarında hızla gelişerek dünyanın en büyük bir devleti haline geldiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder