Akdeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 21, 2018

Akdeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Akdeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi 

Akdeniz Bölgesi özellikleri hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi’nin coğrafi ve fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgiler.
akdeniz-bolgesi


AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Akdeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi
Akdeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi 

Akdeniz Bölgesi, yurdumuzun güney kesiminde, adını aldığı denizin sınırlarımız içindeki kıyılarında yer alır. Akdeniz bölgesi, belkemiğini oluşturan Batı ve Orta Toroslar ile Nur Dağları’nın çizdiği yaylara göre yön değiştirerek bir şerit halinde uzanır. Akdeniz Bölgesi, yurdumuzun çok engebeli alanlarından biridir. Yer şekillerinin ana yapısını Toroslar biçimlendirir. Alp kıvrımlarının güney kanadını oluşturan Toroslar, genellikle paralel sıradağlardan oluşmuştur ve geniş yaylar çizerek uzanır. Bu yayların içe doğru olan kısımlarında büyük körfezler, dışa doğru olan kısımlarında büyük yarımadalar oluşmuştur. Binlerce km uzunlukta olan ve çeşitli doğrultularda uzanan Toroslar; Batı, Orta ve Doğu Toroslar olmak üzere üç bölüme ayrılırlar.

Batı Toroslar, Antalya Körfezi’nin iki yanında ters bir V oluşturacak biçiminde uzanır, körfezin kuzeyinde yaklaşıp birleşirler. İki yönden gelen dağların birbirlerine kavuştukları bu engebeli alanda birçok çukurluk yer alır. Göl bakımından zengin olan bu alana “Göller yöresi” denir.

Batı Toroslar’ın doğusunda geniş plâto alanları uzanır. Göksu ırmağı ve kolları tarafından yer yer kanyon biçimli derin vadilerle yarılmış bu geniş düzlük alana “Taşeli Plâtosu” adı verilir. Taşeli Plâtosu kalkerli bir yapıya sahip olduğu için, burada karstik şekiller çok yaygındır. Taşeli Plâtosu’ndan sonra Orta Toroslar kesintisiz bir biçimde uzanır. Torosların en düzgün ve en yüksek kesimi burasıdır. Yükseltisi 3000 metreyi geçen sayısız doruk vardır. Bolkar dağları, Aladağlar bu kesimin başlıca dağlarıdır.

Bolkar dağlarından itibaren dag sıralan kıyıdan uzaklaşır. Bu bölümde, dag etekleri ile kıyı arasında Türkiye’nin en geniş delta ovaları olan Ceyhan ve Adana ovalarının birleşmesiyle oluşan Çukurova yer alır. Akdeniz Bölgesi, bir bütün halinde. çok engebelidir. Çukurova, Amik ovası , Göksu deltası, Elmalı, Acıpayam ve İsparta ovaları dışında, tarıma elverişli geniş düzlükler yoktur. Torosların yapısında kalker fazla olduğundan karstlaşma olayları yaygındır.

Bölgede, yer şekillerinin sarp ve aşırı eğimli olması, tarım imkânlarını olduğu gibi ulaşımı da olumsuz yönde etkilemekte; bu yüzden; iç kesimlerle kıyı arasındaki bağlantı bazı geçitlerle sağlanabilmektedir. Bölgedeki akarsuların çoğunun boyları kısadır. Bunların suları, yazın kuruyacak kadar azalır. Dağ sıralarının kıyıdan uzaklaştığı yerlerde uzun akarsular oluşmuştur. Bu akarsuların başlıcaları Seyhan, Ceyhan ve Göksu’dur.

Lübnan Dağları’ndan gelen Asi nehrinin, aşağı çığırı ile ağız kısmı da sınırlarımız içinde yer alır. Bölgedeki başlıca göller, Antalya Körfezi’nin batısında ve Göller yöresinde toplanmıştır. Akdeniz’de tuzluluk oranı yüksektir. Akdeniz kıyılarında girinti ve çıkıntılar çok azdır.

• Başlıca girintiler Antalya ve İskenderun körfezleri,

• Çıkıntılar ise Teke ve Taşeli yarımadalarıdır.

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde tipik Akdeniz iklimi görülür. Toroslarm kıyıya yakın olması Akdeniz ikliminin etki alanını daraltmıştır. Ancak, bu olumsuzluğuna karşılık Toroslar, kışın kıyıları Iç Anadolu’dan gelebilecek soğuk hava kütlelerinden koruyarak, iklim bakımından olumlu bir rol oynar. Bunun sonucunda da güney kıyılarımız, kışın Türkiye’nin en sıcak yeri olma özelliğini kazanmıştır.

Kıyılardan uzak kesimlerde kara ikliminin özellikleri görülür. 600 m yüksekliğe kadar Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan makiler yer alır. Makilerin sürekli tahribe uğradığı alanlarda ya da iklim ve toprağın makilerin yetişmesine imkân vermediği yerlerde garigler görülür. Makilerden sonra ormanlar başlar ve ormanların üst sınırı 2200 m ye kadar çıkar.

Akdeniz Bölgesi’nin en belirgin özelliklerinden biri, az nüfuslanmış olmasıdır. 1990 sayımına göre bölge nüfusu 7.8 milyondu. Marmara ve Ege Bölgeleri’nden çok daha geniş bir alana sahip olmasına karşın, nüfusu bu bölgelerin nüfuslarından azdır.

Bölgenin, Marmara ve Ege’ye oranla daha az nüfusa sahip olmasının başlıca nedenleri,

• Aşırı engebeli coğrafya,

• Tarıma elverişli toprakların azlığı

• Ulaşım güçlüğüdür.

Adana Bölümü’nde nüfus daha yoğundur. Bölge nüfusunun 3’te 2’si burada yaşar. Bölgede, ekonomik etkinliklerin başında tarım gelir. Yer şekilleri tarım imkanlarını kısıtladığı halde, kıyı şeridinin iklim üzerindeki etkisi olumludur. Soğuklara dayanmadığı için bazı bölgelerimizde yetiştirilemeyen birçok bitki, burada yetiştirilmektedir. Türkiye’de bitkisel üretimin en çok çeşitlendiği bölge burasıdır.

Bölge tarımsal üretiminde sanayi bitkileri ve bahçe ürünleri başta gelir. Pamuk, susam, yer fıstığı, haşhaş, soya fasulyesi gibi ürünlerle, muz ve turunçgiller gibi meyveler önemli ölçüde üretilir. Bölge, Türkiye turfanda sebze ihtiyacının tamamına yakınını karşılar. Kıyı boyunca seracılık yaygındır. Akdeniz kıyı kesimi, zeytincilik ve bağcılığa oldukça elverişli olduğu halde, burada zeytinlikler ve bağlar geniş yer tutmaz. Bunun asıl nedeni; halkın, daha kârlı ürünlere yönelmesidir.

Bölge sanayii eskiden tümüyle tarıma dayalıydı. Son yıllarda sanayi üretimi çeşitlenmiş ve büyük sanayi kuruluşları gerçekleştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder