İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız. - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Nisan 14, 2018

İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.

İşbirlikli Öğrenme
PAYLAŞ
İşbirlikli öğrenme kpss öğretim yöntem ve teknikleri konuları içinde yer almaktadır. İşbirlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak bir amaç etrafında çalışma işidir. İşbirlikli öğrenme kpss kaynaklarında kubaşık öğrenme, işbirlikçi öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme olarak da karşımıza çıkmaktadır.


J. Dewey, Vygotsky, Slovin, Bandura, Piaget gibi kuramcılar işbirlikli öğrenme savunucularıdır.

İşbirlikli Öğrenme Etkili Kullanım İlkeleri
Grup heterojen olmalıdır. Böylece birbirinden öğrenme gerçekleşir.
Öğrenciler arasında rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında olmalıdır.
Başarı ve başarısızlık tüm grup tarafından paylaşılır.
Öğretmen rehberdir.
Paylaşılmış bir liderlik vardır.
Sosyal becerilerin kazandırılmasında etkilidir.
İşbirlikli öğrenme içinde öğrenciler birbirlerinin öğrenmesinden sorumludur.
En pasif öğrencinin bile grubun başarılı olmasında büyük payı vardır.
2 – 6 kişilik öğrenme grupları idealdir.
Öğrencilere sosyal beceriler kazandırılmaya çalışılır.
İşbirlikli Öğrenme İçin Gerekli Koşullar
Olumlu Bağlılık: Bireyin, grubun başarısını kendi başarısı, kendi başarını da grubun başarısı olarak algılayabilmesidir. Bu kavram işbirlikli öğrenmenin temeli sayılmaktadır.

İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.
İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.

Ortak amaç, ortak rol, ortak kaynak ve ortak ödül gibi kavramlar kpss açısından bu kavram için anahtar kelimelerdir.

Yüz Yüze Etkileşim: Kpss açısından işbirlikli öğrenme için gerekli olan bir diğer koşul da yüz yüze etkileşimdir. Öğrencileri başarı için birbirlerinin çalışmalarını kolaylaştırması, birbirlerini güdülemeleri, birbirlerine yardım etmeleri gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup sayıları az tutulmalı ve öğrenciler oturtulurken birbirlerini en iyi görebilecekleri şekilde ayarlanmalıdır.
Bireysel Sorumluluk ve Değerlendirilebilirlik: Her birey yeteneği kadar en iyi şekilde gruba katkı getirir. Burada amaç bir görevi bitirmek için daha çok yardımlaşmadır.

Grubun görevi tamamlamada kimin daha çok yardıma, desteğe ve teşvike ihtiyacı olduğunu bilmesi önemlidir.
Grup İşleyişinin Değerlendirilmesi: Grup üyelerinin kendilerini sürekli kontrol etmelerini sağlayacak imkanın verilmesidir.

Sosyal Beceriler: Öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve birbirlerine güvenmeleri, açık ve net olarak iletişime geçebilmeleri, birbirlerini kabul etmeleri ve savunmaları, aralarındaki problemleri yapıcı bir şekilde çözebilmeleri açısından sosyal beceriler önemli yer tutmaktadır.

Eşit Başarı Fırsatı: Herkese yeteneği ölçüsünde görevler verilmesi, gruba yeteneği ölçüsünde katkı sağlamasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder