Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Nisan 29, 2018

Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi 

Başkeşiş nedir, ne demek? Başkeşişin görevleri ve konumu nedir? Başkeşişin özellikleri, kurallar hakkında bilgi.


Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi
Başkeşiş, Hıristiyanlıkta, Benedikten Tüzüğü’nü uygulayan manastır cemaatlerinin ve bazı başka tarikatların yüksek yöneticilerinin unvanıdır. Benediktenlerin, Cistercium, Camaldoli ve Trappe keşiş topluluklarının Premonstre ve Laterano tarikatlarının tüzükleri başkeşişliğe yer verir. Batı dillerinde başkeşiş anlamında kullanılan sözcüklerin türediği abbas sözcüğü Aramca ab (baba) ya da aba’dan (babam) türemiştir ve Eski Ahit’in Yunanca çevirisi Septuagint ile Yeni Ahit Yunancasında yer alır; Latinceye de abbas olarak geçmiştir.

Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi
Başkeşiş Nedir? Hakkında Bilgi 

Yaşlılıkları ve kutsallıklarıyla ünlü ilk Hıristiyan Mısırlı keşişlere öğrencileri abbas adını vermişlerdi; ama manastır düzeni daha örgütlü bir duruma gelince, bu yüksek görevlilere Doğu’da proestos (yöneten), Batı’da da bunun Latince karşılığı olan praepositus adı verildi. Nursialı Aziz Benedictus (y. 480 – y. 547), tüzüğünde abbas sözcüğünü yeniden kullandı ve erken dönemlere özgü bu manevi babalık kavramına, Roma hukukunda babanın otoritesi anlamına gelen patria potestas kavramı da eklendi. Böylece başkeşiş hem dinsel, hem de dindışı konularda manastır yönetiminde tam yetkiye sahip oldu.

Başkeşiş, manastıra bağlı papazlar meclisince gizli oyla seçilir. En az 30 yaşında, nesebi sahih, en az 10 yıldır cemaat üyesi ve papazlık görevine atanmış olması gerekir. Başkeşiş bu göreve yaşam boyu, yalnızca İngiliz cemaatinde ise 8-12 yıllık bir süre için seçilir. Seçim Vatikan ya da belirlenmiş başka bir makam tarafından onaylanmalıdır. Manastırın kurulu bulunduğu bölgenin piskoposu, seçilen başkeşişi kutsar; iki başkeşiş de piskoposa yardımcılık eder.

Bir başkeşişin başta gelen ayrıcalıkları kendisine bağlı olanların tepe tıraşı ayinlerini yönetme ve onları diyakozluk altındaki ruhani rütbelere atama yetkisi, papalık ayin usulüne göre Komünyon ayinini yönetme hakkı, normal olarak bir piskoposa düşen birçok kutsama törenini yerine getirmek ve papalık işaretlerini kullanabilmektir.

Doğu manastır düzeninde özyönetime dayalı manastırı, önderleri başkeşiş olarak adlandırılan birkaç yaşlı keşiş yönetir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder