Solow artığı nedir, Solow artığı ne demek - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 21, 2018

Solow artığı nedir, Solow artığı ne demek

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Solow artığı nedir, Solow artığı ne demek

Solow artığı Solo Faktör Measure of our ignorance Adlandırılmak Taraf üretim fonksiyonu Unsur üretim Gözar


Solow artığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Üretim fonksiyonunda, sermaye ve emek faktörlerindeki artışlarla açıklanamayan üretim fazlası. Bu kavram M. Abramowitz tarafından “gözardı edilen unsurların ölçülmesi” olarak adlandırılmaktadır.

Solow artığı tanımı, anlamı
Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif

Solo : Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması.

Üretim fonksiyonu : Çıktı ile girdiler arasındaki teknik ilişkiyi gösteren fonksiyon.

Adlandırılmak : Adlandırma işi yapılmak, isimlendirilmek.

Adlandırılma : Adlandırılmak işi, isimlendirilme.

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Sermaye : Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal. Genelev kadını. Varlık, servet. Konu.

Ölçülme : Ölçülmek işi.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu.

Faktör : Etmen. Etken.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Gözar : Buğday, toprak ve benzerleri şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur.

Kavra : Büyük eğe.

Serma : Soğuk.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Unsur : Öge.

Fazla : Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade. Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan. Daha çok, aşkın. Gereğinden, alışılmıştan çok olarak. Gereksiz, yersiz bir biçimde.

Artış : Artma işi, artım.

Emek : Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

Tara : 1.Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçak. 2.Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç. Süpürge sapı. Odun keskisi, satır.

Diğer dillerde Solow artığı anlamı nedir?
İngilizce'de Solow artığı ne demek ? : solow residual, measure of our ignorance

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder