Lenf Kanseri Yaşam Süresi ve Ölüm Riski - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 25, 2018

Lenf Kanseri Yaşam Süresi ve Ölüm Riski

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Lenf Kanseri Yaşam Süresi ve Ölüm Riski

Hodgkin türü lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %86 iken Hodgkin türü olmayan lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %69’dur. Bunun anlamı şudur: Hodgkin türü lenf kanserine yakalanan 100 hastadan 86’sı, Hodgkin türü olmayan lenf kanserine yakalanan 100 hastadan 69’u en az 5 yıl boyunca hayatta kalmaktadır. 10 yıl hayatta kalma oranı Hodgkin türü için %80 iken, Hodgkin türü olmayan lenf kanseri için %59’dur.


Bu bilgiler Amerikan Kanser Derneği’nin derlediği istatistiklerden alınmıştır.

Lenf Kanseri Yaşam Süresi ve Ölüm Riski
Lenf Kanseri Yaşam Süresi ve Ölüm Riski

Lenf kanseri ile ilgili geniş bilgi için lütfen şu makaleyi okuyunuz: Lenf Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Lenf Kanseri Yaşam Süresi Nasıl Hesaplanır?
Yaşam süresi ve hayatta kalma oranı hesaplamaları daha önce bu hastalığa yakalanmış insanlardan ve onların akıbetlerinden elde edilen istatistiklerle elde edilmektedir.

5 yıl hayatta kalma oranı
Kanser yaşam süresi istatistiklerinden bahsederken doktorlar 5 yıl hayatta kalma oranı ifadesini kullanırlar. Bu tabir, hastaya teşhis konulan zamandan itibaren en az 5 yıl hayatta kalıp kalmadığını belirten bir istatistiktir. Örneğin, 5 yıl hayatta kalma oranı %60 olarak gösterilen bir kanser tipinde, söz konusu hastalığa yakalanan 100 kişiden 60’ı teşhis konduktan sonra en az 5 yıl hayatta kalmış demektir. Birçok kişi ilk 5 yılı atlattıktan sonra uzun seneler yaşarken, bazı kanser hastaları ise başka sebeplerden yaşamlarını yitirebilirler. Bu hayatta kalma oranları diğer ölümleri dikkate almaz.

Herhangi bir hastanın ölüm riskini tahmin etmekte kullanılmaz. Çünkü her hastanın durumu kendine özeldir ve geleceğini etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır:

Kanser tipi
Tümörün bulunduğu yer
Görülen tedavi biçimi
Hastanın yaşı
Lenf Kanseri Türleri ve Evrelerine Göre Hayatta Kalma Oranı
Lenf kanserinin en yaygın olan sınıflandırmasına göre iki tür vardır: Hodgkin türü lenf kanseri (HL) ve Hodgkin olmayan lenf kanseri (NHL). HL nispeten daha az görülen ve 15-40 yaş arasında yaygın olan bir tür iken, NHL hastalarının yaklaşık %50’si 66 yaşın üstünde olanlardır.

Hodgkin türü lenf kanseri
Evre 1
Bu evrede tümör bir lenf bezi bölgesinde yayılmıştır. Ölüm riski en az olan evredir.

Birinci evre Hodgkin türü lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %90’dır.

Evre 2
Bu evrede tümör diyaframın aynı tarafında bulunan iki ya da daha fazla lenf bezi bölgesinde yayılmıştır.

İkinci evre Hodgkin türü lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %90’dır.

Evre 3
Bu evrede tümör diyaframın her iki tarafında, yani altında ve üstünde, lenf bezleri bulunan yerlerde yayılmıştır.

Üçüncü evre Hodgkin türü lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %80’dır.

Evre 4
Bu evrede tümör ilk oluştuğu lenf bezlerinin yakınında olmayan bir organa, karaciğer, kemik iliği, ya da akciğer gibi bir bölgeye sıçramıştır.

Dördüncü evre Hodgkin türü lenf kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %65’tir.

Hodgkin türü olmayan lenf kanseri (NHL)
NHL’de de Hodgkin türü lenf kanseri benzeri bi evreleme yöntemi kullanılmaktadır:

Evre 1
Bu evrede tümör bir lenf bezi bölgesinde yahut lenfatik sistemde bulunmayan bir organda veya bölgede görülür.

Birinci evre NHL’de 5 yıl hayatta kalma oranı yaklaşık %65’tir.

Evre 2
Bu evrede tümör diyaframın aynı tarafında bulunan iki veya daha fazla lenf bezi bölgesinde yahut, diyaframın aynı tarafında bulunan bir organ ve bir lenf bezi bölgesinde yayılmıştır.

İkinci evre NHL’de 5 yıl hayatta kalma oranı yaklaşık %70’tir.

Evre 3
Bu evrede tümör diyaframın her iki tarafında olacak şekilde lenf bezi bölgelerinde yayılmıştır.

Üçüncü evre NHL’de 5 yıl hayatta kalma oranı yaklaşık %50’dir.

Evre 4
Bu evrede tümör lenfatik sistemde olmayan bir organın tamamında ya da karaciğer, akciğer, kemik iliği, beyin omurilik sıvısı gibi bölgelerde yayılmıştır.

Dördüncü evre NHL’de 5 yıl hayatta kalma oranı yaklaşık %50’dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder