Tam Rekabet Piyasası nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Tam Rekabet Piyasası nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Tam Rekabet Piyasası nedir?

Tam Rekabet Piyasası: Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu piyasalara mükemmel piyasalar da denebilir. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar her zaman eşit sayıda olmayabilir. Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara oligopol, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara monopollü piyasalar denir. Alıcı ve satıcı sayısı zamanla kendiliğinden piyasa koşullarında dengesini bulacaktır.


TAM REKABET PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU VE DENGESİ

Tam Rekabet Piyasası nedir?
Tam Rekabet Piyasası nedir?

PİYASALAR VE TÜRLERİ 

Piyasalar oluşan rekabet türüne göre; 

1. Tam Rekabet Piyasası

2. Eksik Rekabet Piyasası şeklinde ikiye ayrılırlar. Piyasa türlerinde ki ayrımın yapılabilmesinde en geçerli ölçüt, Tam Rekabet Piyasası şartların­dan herhangi birini taşımayan tüm piyasalar Eksik Rekabet piyasası olarak adlandırılır. Şimdi Tam Rekabet Piyasalarını incelediğimizde; 

TAM REKABET PİYASASININ ÖZELLİKLERİ 

1. Atomize Olma; Alıcı ve satıcıların çok sayıda olması demektir.

2. Mobilite; Alıcıların, satıcıların, mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan piyasaya giriş-çıkış serbestliğini taşıma­ları anlamına gelir.

3. Homojenlik; Arz edilen belirli bir mal veya hizmetin tüm birimlerinin aynı kalitede ve aynı görünümde olması gerekliliğidir.

4. Şeffaflık; Piyasadaki alıcı ve satıcıların olup bitenler konusunda tam bilgiye sahip olmaları demektir. 

TAM REKABET PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU 

Tam rekabet piyasasında, fiyat, arz ve talep miktarlarının birbirlerine eşit olduğu noktada oluşacaktır. Yandaki tabloda et arz ve talep miktarlarını çe­şitli fiyatlar düzeyindeki oluşumlarını görmekteyiz. 8 milyon liralık birim fiya­tında arz ve talep miktarları birbirlerine eşit olmakta ve bu düzeyde oluşan fiyata da denge fiyatı denmektedir. 

Denge fiyatının üstündeki tüm fiyat düzeylerinde arz fazlası oluşur ve fiyatların azalma eğilimine geçtiği görülür. (T<A)

Denge fiyatının altındaki, tüm fiyat düzeylerinde de talep fazlası oluşup fiyatların artış eğilimine girdiği görülür. (T>A)

Sonuçta Tam Rekabet Piyasasında sabitlik sağlanır ve bu tek fiyat (den­ge fiyatı) üzerinde piyasada mallar alınır satılır. 

TAM REKABET PİYASASINDA TEK FİYATIN SONUÇLARI 

Tüketici Rantı: (Tüketici Artığı)

Denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan, söz konusu malı satın almaya ra­zı olan alıcıların, bu malı denge fiyatından alabilmeleri, bunlar için bir tür ka­zançtır. İşte bu kazanca tüketici rantı adını veriyoruz.

Bu açıklamaya bağlı olarak tüketici rantının, bir tüketicinin belirli bir ma­lı satın alabilmek için ödemeye razı olduğu fiyat ile piyasada oluşan ve ödediği denge fiyatı arasındaki fark olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir tüketici bir kilo beyaz peynir için 5 Milyon TL. ödemeye razı iken, peyniri pi­yasada 3 milyona bulabiliyorsa, aradaki 2 milyon TL'Lık fark kg başına dü­şen tüketici rantını oluşturmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder