Arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörler nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörler nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörler nelerdir?

ARZ
2.2. Arz: Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Pazarlarda, marketlerde, mağazalarda, istediğimiz ürünleri satın almaya hazır buluruz. Pazarlardaki ürün miktarı arzı ifade eder.


Arzın özellikleri:

Arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörler nelerdir?
Arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörler nelerdir?

– Ürünlerin sunulduğu bir piyasa bulunmalıdır.

– Belirli bir zaman dilimi olmalıdır.

– Belirlenmiş fiyatlar dizisi olmalıdır.

Arzı Etkileyen Faktörler:

– Malın piyasa fiyatı: Fiyatlar yükseldikçe firmalar karlarını artırmak için daha çok ürünü satışa sunacaklardır. Fiyatlardaki artış arzı da artırmaktadır.

– Üretim faktörlerinin fiyatları: Üretimde kullanılan malzemeler, makineler, finansman ve işçilik üretim faktörleri olarak kabul edilir. Üretimde kullanılan girdilerin maliyetleri yükseldiğinde artış birim fiyata yansıtılır. Maliyetlerin artması kârlılığı olumsuz etkileyeceğinden firmalar üretim miktarlarını kısabilirler. Üretim miktarının azalması arzı azaltacaktır.

– Ülkenin teknoloji düzeyi: Yeni buluşlar, yeni üretim yöntemlerinin uygulanması, verimliliği arttırıp üretim maliyetini düşürecektir. Maliyetlerindüşmesi arzın artmasına neden olacaktır.

– Ekonomik kararlar: Ülkedeki siyasi iradenin ekonomiyi etkileyecek kararlar alması arz miktarını etkilemektedir.

– Geleceğe dönük fiyat beklentileri: Firmalar üretim miktarlarını ileride oluşacak fiyat hareketlerini tahmin ederek tespit ederler.

Arz Kanunu: Üreticiler kendilerine gelen tüketici talelebine göre üretim yaparlar. Hatta bazı firmalar tüketici talebini ölçen anketler yaparak üretim şeklini ve miktarını anket sonuçlarına göre yönlendirirler. Arz kanunu; fiyat ile arz arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Fiyatlar artarsa arz artar, fiyatlar düşerse arz (üretim) azalır.

Arz esnekliği: Her zaman arz kanunu bizim yukarıda verdiğimiz gibi kuralına uygun çalışmayabilir. Arz miktarı fazla artarken fiyat düşebilir veya artmayabilir. Bulunan sonuçlar aşağıdaki sorulara cevap verilmesini sağlar.

1. Üretim miktarının artış oranı ile fiyat artış oranı birbirinden ne kadar etkilenmiştir?

2. Üretim miktarındaki değişiklikler fiyatı hiç etkilemiyor mu?

3. Fiyattaki azalışlar, ürün miktarındaki azalışlar ile aynı mıdır?

4. Ürün miktarı sabit midir? Artırılması mümkün değil midir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder