Sayıştay kompozisyon soruları (tüm yıllar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Sayıştay kompozisyon soruları (tüm yıllar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sayıştay kompozisyon soruları (tüm yıllar)

KOMPOZİSYON KONULARI
2013
1980 sonrası Türkiye’de ekonomi politikalarının ve kalkınma stratejilerinin değişmesi sonucu uzun dönemde Türkiye’de yapısal ekonomik sorunlar neler olabilir, çözüm önerileriniz nelerdir?

2012

Enformasyon ekonomisinin ve küreselleşmeyle birlikte sanayi sektörünün büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisinin azaldığını söyleyenler var. 

Sayıştay kompozisyon soruları (tüm yıllar)
Sayıştay kompozisyon soruları (tüm yıllar)

Bu çerçevede Türkiye’nin 2000 sonrası büyüme ve kalkınmasının ve gelişiminin bu savı destekliyor mu? Sanayi sektörünün gelecekte büyüme-kalkınma üzerindeki etkileri nedir?

2011

Son dönemde Avrupa ülkelerinde yaşanan krizlerin ülkemiz ekonomisine etkilerini açıklayınız?

2008

“2008 ortalarından beri dünyadaki birçok ekonominin büyümesinde gerileme olduğu ve bu durumun 2009 yılında da süreceği belirtilmektedir.”

Ekonomik büyümeyi kısa ve uzun dönemde etkileyen unsurlar nelerdir? Kısa ve uzun dönemde büyümeyi etkileyen faktörlerin hangi açılardan farklılık taşıdığını belirtiniz.

2007

“Cari İşlemler Dengesi ile toplam (özel-kamu)tasarruflar arasında nasıl bir ilişki vardır? 2000 yılından sonra Türkiye’deki gelişmeler ışığında kısaca açıklayın.”

2006

“Türkiye’de bütçe birincil dengesini uygulanmakta olan maliye politikaları çerçevesinde değerlendiriniz? Yüksek kamu borç stokunu azaltmak için faiz dışı fazla hedefinin yanında hangi yöntemler de kullanılmalıdır, tartışınız?”

2003

“ Türkiye’nin 2003 yılı cari işlemler açığı tahmini ne kadardır? Cari işlemler açığı ile kamu kesimi tasarruf açığı ve/veya özel kesim tasarruf açığı arasında bir ilişki var mıdır?”…

2002

“ Kamu borçlarının sürdürülebilirliğini tartışınız”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder