Reform nedir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 24, 2018

Reform nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Reform nedir?

Reform, tarih boyunca tüm dünyayı etkileyen oluşumdur. Peki, nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Reform, 15. ve 17. yüzyılda Katolik Kilisesi’ ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini alanda yenilikler meydana gelmiştir.


Reform hareketlerinin öncüsü Martin Luther olmuştur. Martin Luther ile başlayan bu hareket sonucunda Hristiyanlık adına Protestanlık denilen yeni bir mezhep daha ortaya çıkmıştır.

Reform nedir?
Reform nedir?

Reformun birden çok nedeni vardır. Bunlardan bazıları;

- Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması,

- Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlanması,

- Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi,

- İncil’in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması,

- Para karşılığında kilisenin günahları affetmesi olarak bilinir.

Reformun Sonuçları

Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı mezhepler arasında çatışmalar başladı.

- Din adamları ve kilise eski itibarını kaybetti.

- Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

- Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

- Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

- Papa ve kilisenin Avrupa ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı.

- Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu. (Engizisyon: Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerine verilen ad)

- Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

- Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır.

- Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder