Mülakatlar ve klasik sınavlar için maliye kavramları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Mülakatlar ve klasik sınavlar için maliye kavramları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Mülakatlar ve klasik sınavlar için maliye kavramları

MALİYE SORULARI
1-Adam Smith vergileme ilkeleri nelerdir ?

-adalet ilkesi
-belirlilik(keskinlik) ilkesi
-uygunluk ilkesi
-iktisadilik ilkesi

Mülakatlar ve klasik sınavlar için maliye kavramları
Mülakatlar ve klasik sınavlar için maliye kavramları

2-Adolp Wagner vergileme ilkeleri nelerdir ?
-mali ilkeler
-esneklik ilkesi
-ahlaki ilkeler
-teknik ilkeler
-iktisadilik ilkesi

3-Anayasal iktisat yaklaşımı nedir ?
Buchanan ve Tullock tarafından geliştirilmiştir.Devletin gücünün ve yetkilerinin nasıl sınırlandırılabileceğini açıklayan yaklaşımdır.Politikacılar ve bürokratların yetkilerinin kötüye kullanılmasını engellemek için bir Leviathan devlet öngörmektedirler

4-Arriyere kredileri nedir ?
Merkez bankasının döviz kıtlığı nedeniyle transfer edemediği,ithalatçıların döviz borçlarına denir

5-Arrow imkansızlık teoremi(oylama paradoksu) nedir ?
Arrowa göre adil bir oylama yöntemi ve bireysel tercihler ile toplumsal tercihler arasında tutarlılık toktur.Ortak bir oylama yapılabilmesi için ise ;

-seçimler serbestçe yapılmalıdır
-alternatifler dikte edilmemelidir
-alternatifler sıralamayı bozmamalıdır
-sıralam sonunda ortaya çıkan refah fonksiyonu tek bir sosyal sıralamaya imkan vermelidir

6-Atfedilen gelir nedir ?
Servet sahibi bir kimsenin kendi mallarını kendisinin kullanması sonucu elde ettiği gelire denir

7-Birinci en iyi teori nedir ?
Her alanda tam rekabet koşullarının var olduğu ve ekonomiye hiçbir müdehalenin yapılmadığı duruma denir

8-Birincil açık nedir ?
Toplam kamu harcamalarından faiz harcamalarının çıkarılması sonucu aradaki farka denir

9-Birincil gelir dağılımını açıklayın ?
Milli gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımı ifade eder

10-Borcun neleri kanunla belirlenir ?

-borcun miktarı
-borcun faizi
-borcun ihraç şekilleri
-borcun geri ödeme koşulları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder