Mülakatlar ve klasik sınavlar için hukuk tanımları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Mülakatlar ve klasik sınavlar için hukuk tanımları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Mülakatlar ve klasik sınavlar için hukuk tanımları

HUKUK SORULARI
1-Acente ne demektir ?

Tacire bağımlı olmadan faaliyet gösteren,sözleşmeye dayanarak belli bir bölgede ticari işletme adına sözleşmelerde aracılık eden kimseelerdir

Mülakatlar ve klasik sınavlar için hukuk tanımları
Mülakatlar ve klasik sınavlar için hukuk tanımları

-acente müvekkilinin işlerini görmekle yükümlüüdür
-acente rekabet yapamaz
-müvekkiline ait parayı zamanında vermekle yükümlüdür
-tekel hakkı,hapis hakkı ve ücret talep hakkı gibi hakları vardır

2-Açık boşluk nedir ?
Kanunda olaya uygulanabilecek bir hükümün yada kanunun olmaması durumuna denir.Bu durumda hakim örf ve adet kurallarına bakar,ordan da yanıt alamazsa hukuk yaratma yoluna gider

3-Agiolu pay ne demektir ?
Anonim şirketlerde şirket ana sözleşmesine hüküm koyma şartıyla yada genel kurul kararıyla,itibari değerden daha yüksek bir bedelde çıkarılan paya agiolu pay denir

4-Aktif statü hakları(siyasi haklar) nelerdir ?
-seçme ve seçilme hakkı
-siyasi parti kurma hakkı
-askerlik hak ve görevi
-vergi hak ve görevi
-vatandaşlık hakkı
-dilekçe hakkı (karşılıklılık şartıyla yabancılara da verilir)
-bilgi edinme hakkı (karşılıklılık şartıyla yabancılara da verilir)

5-Alacağın temerrütü ne demektir ?
Borçlunun borcunu edime uygun şekilde sunmasına rağmen,alacaklının herhangi bir gerekçesi olmadan ifayı reddetmesine denir.Alacaklının temerrütü ile birlikte borçlu malı tevdi edebilir yada sözleşmeye feshedebilir

6-Alacağın temliki(devri) nedir ?
Alacaklının,borçlunun rızası alınmadan alacağını üçüncü bir şahsa devretmesine denir.Alacağın temlikinde eski alacaklının borç ilişkisinden doğan sorumlulukları devam eder.Temlik yazılı şekle tabidir ve bütün alacaklar temlik edbilebilir

7-Alıkoyma hakkı nedir ?
Bir kişinin hayvanı, bir taşınmaza zarar verdiğinde, taşınmazın sahibi o hayvanı zararın kendisine ödenmesine kadar alıkoymasına denir

8-Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir ?
-anayasaya uygunluk denetimi yapmak
-yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına bakmak
-siyasi partilerin mali denetimini yapmak
-siyasi partilerin kapatılması davasına bakmak
-yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak
-bireysel başvuruları incelemek

9-Anayasanın temel nitelikleri nelerdir ?
-cumhuriyetçilik ilkesi
-üniter devlet ilkesi
-atatürk milleyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
-demokratik devlet ilkesi
-laik devlet ilkesi
-sosyal devlet ilkesi
-hukuk devleti ilkesi
-insan haklarına saygılı devlet ilkesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder