Monopol piyasası nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Monopol piyasası nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Monopol piyasası nedir?

Monopol piyasası nedir?
Tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yakın ikamesinin olmadığı, piyasaya giriş ve çıkışların büyük ölçüde engellendiği piyasaya denir.

Tek bir satıcı karşısında çok sayıda alıcı bulunmaktadır.

Monopol piyasası nedir?
Monopol piyasası nedir?

Monopol Piyasası Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

Monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek ( konacak ) başka malların olmadığı bir piyasadır.
 
Piyasanın tamamına tek bir firma sahip olduğu için firma monopolcü firma ( tek satıcı veya tekel ) diye adlandırılır.

Gerçek hayatta saf monopol piyasalarına fazla rastlanılmaz. Monopol için verilebilecek en iyi örnekler elektrik, su ve doğalgaz pazarlayan firmalardır. Ayrıca birden fazla firmanın bulunduğu bazı piyasalarda firmaların aralarındaki rekabeti kaldırıp kendilerine daha fazla menfaat sağlamak amacıyla anlaşıp ortak hareket etmeleri durumunda monopol gücü yaratılmış olur. Bu çeşit monopollerin en yaygınları karteller ve tröstlerdir. Kartel firmaların yaptıkları anlaşmalarla bir birlik ( monopol gücü ) oluşturmalarıdır. Anlaşma daha çok fiyatın veya her firmanın üretip satacağı mal miktarının belirlenmesine yöneliktir. Uluslararası düzeyde kartel için en iyi örnek OPEC ‘dir. ( Organization of Petroleum Exporting Countries=Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ). Tröst ise firmaların fiyat ve miktar üzerinde anlaşmalarının ötesinde birleşip tam bir monopol gücü oluşturduğu birliktir.
 
Monopolcü firmanın sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malların olmadığı belirtmiştik. Bu durum tam veya kısmen geçerli olabilir. Örneğin, aydınlanma amacıyla kullanılan elektriğin yerine kolayca konabilecek hiçbir ürün olmamasına karşın, ısınma amacıyla kullanılan elektriğin yerine konabilecek odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz gibi çeşitli ürünler vardır. Aydınlanma amacıyla kullanılan elektrikte tam monopol, ısınma amacıyla kullanılan elektrikte ise kısmı monopol söz konusudur.

Monopolcü firmanın sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malların olmamasının yanı sıra, başka firmaların piyasaya girmesinde kısıtlamalar zorluklar bulunması monopol piyasasının diğer önemli bir özelliğidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder