Miktar intibakı (marshalgil) nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Miktar intibakı (marshalgil) nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Miktar intibakı (marshalgil) nedir?

Miktar intibakı (marshalgil) nedir?
Piyasada mal miktarı olması gerekenden fazlaysa arz fiyatı fazlası oluşur.Bunun sonucu firmalar ürettikleri mal miktarını azaltırlar ve fiyatlar artma eğilimi gösterir. 

Miktar intibakı (marshalgil) nedir?
Miktar intibakı (marshalgil) nedir?

Piyasada mal miktarı olması gerekenden az ise talep fiyat fazlası oluşur. 

Bunun sonucu firmalar ürettikleri mal miktarını artırırlar ve fiyatlar azalma eğilimi gösterir.

Cambridge Üniversitesi profesörlerinden ve Cambridge Ekonomi Okulu’nun kurucusu sayılan Alfred Marshall’ın ortaya attığı ekonomik düşünce sistemidir. Bu sistem için “Neo-klasik” terimi de kullanılmaktadır.

Marshall’ın ana yapıtı, 1890 yılında yayınlanan Principles of Economics kitabıdır. Marshall analizi, piyasa kapitalist sistemini açıklayan teorilerden ve hipotezlerden oluşmamaktadır; daha çok, bir analiz metodu ve analizin yapıldığı bir çerçevedir.

Marshall’ın ısrarla üzerinde durduğu husus, ekonomik sistemin durmadan değişen ve gelişen bir şey olduğudur. Teşebbüsler doğmakta, gelişmekte ve sona ermektedir; mallar için arz ve talep değişmektedir; nüfustaki değişmeler emek arzını etkilediği gibi göçler, eğitim ve değişen sosyal ahlâk da etkili olmaktadır. Özetle, ekonomik sistemler birbirlerine bağlı olarak durmadan değişen karmaşık yapılardır. Ekonomiyi güç bir konu haline getiren de bunlardır. Bu karmaşık değişmeleri incelemenin tek yolu, ilişkileri basite indirgemektir. Ancak, aşırı basitleştirmeden de kaçınmak gerekir.
Marshall analizinin iki önemli basitleştirmesi günümüz ekonomi düşüncesinin temelini oluşturmakta, devam etmektedir. Bunlardan biri karmaşık karşılıklı ilişkilerin parçalara ayrılması, diğeri ise zamanın hesaba katılmasıdır. Marshall analizine “Kısmi denge analizi” denilmekte ve bu, genel denge analizi ile karşılaştırılmaktadır.

Bu karşıtlığın anlamı nedir? Bir malın, örneğin sığır etinin talebini ele almakla işe başlayalım. Sığır eti talebi sistemdeki bütün nispi fiyatlara bağlıdır; çünkü mallar tüketicinin sınırlı olan geliri için rekabet etmektedir. Genel denge teorisinin bir hipotezi olan bu husus, bütün piyasaların birbirlerine bağlı olduğunu göstermektedir.

Marshall bunu kabul etmekle beraber, ampirik olarak sığır eti talebinin bir ya da iki değişkenin etkisi altında olduğunu ileri sürmüştür. Değişkenlerden biri diğer etlerin, yani koyun etinin, tavuk etinin fiyatları ve tüketici geliridir. Buna göre sığır eti talebindeki bir artış, etkisini daha çok sığır eti piyasasında ve koyun eti, tavuk eti piyasasında gösterecektir. Analiz bütün ilişkileri hesaba katmamaktadır; kısmidir. Diğer taraftan, Marshall analizi talep üzerindeki bu etkileri toptan değil, teker teker ele almakta ve her defasında diğer şartların değişmediğini varsaymaktadır. Buna ceteris paribus adı verilmektedir.

Örnekte sığır eti fiyatındaki değişmeleri incelerken koyun eti, tavuk eti fiyatlarını ve tüketici gelirinin değişmediğini öngörmekteyiz. Zaman, sürekli bir değişkendir. Marshall incelemeye uygun bir ortam yaratmak için zamanı plan dönemlerine ayırmıştır. Marshall’ın kullanmış olduğu bir örneği ele alalım: Balık talebinde beklenmedik bir artış olduğu takdirde, arzın etkisi üç farklı planlama aşamasında görülecektir.

Çok kısa zamanda balık arzı artırılamadığı için fiyat, anında arz ve talebi eşitleyecek düzeye yükselmektedir. Artmış olan talep devam ettiği takdirde balıkçılar daha sık denize açılacaklar, daha fazla balık işçisi kullanılacak ve kısa zamanda balık arzı ortalama ve marjinal maliyetin artması pahasına artacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder