Köşe dengesi nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Köşe dengesi nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Köşe dengesi nedir ?

Köşe dengesi nedir ?
İki maldan sadece birisinin kullanılarak faydanın maksimize edilebileceği duruma denir.Köşe dengesi farksızlık eğrisinin eksenlerden birini kestiği noktayı ifade eder.
Ordinalist Tüketici Dengesi
Ordinal Fayda Teorisi fayda düzeyinin sayısal olarak ölçülemeyeceği, tüketilen mal miktarı sonucunda elde edilen faydanın sıralanabileceği varsayımına dayanır. Ordinalistlere göre tüketim miktarı arttıkça toplam fayda artar ve marjinal fayda azalır. Ordinalist tüketici dengesinde farksızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla dengeye ulaşılır.

Köşe dengesi nedir ?
Köşe dengesi nedir ?

 Özellikleri(Sırasalcılar)

Fayda ölçülemez
Tüketici en çok fayda düzeyinden en fazla fayda düzeyine sıralama yapabilir.
Fayda bireyden bireye değişen subjektif bir kavramdır.
Temsilcileri, Y. Edgeworth, V. Pareto, J. Hicks, I. Fisher
Denge varsayımları aşağıdaki gibidir;

Tüketicinin bütçesi veridir.
Tüketici X ve Y gibi 2 mal tüketmektedir.
Tüketici bütçesinin tamamını iki mala harcamaktadır.
Tüketici için mal fiyatları veridir.
Tüketicinin amacı faydasını maksimize etmektir.
Tüketici Tercihleri Varsayımları

Tercihlerin Tamlığı ve Bütünlüğü Varsayımı: A ve B mal sepetiyle karşı karşıya olan tüketici A sepetini B’ye B sepetini A’ya tercih edebilir. Tüketici bu iki sepet arasında fayda düzeyi açısından fark görmüyorsa iki sepet arasında kayıtsız ya da farksız kalabilir. Ancak, kararsız kalamaz
Tercihlerin Geçişliliği Varsayımı: A, B ve C gibi üç farklı sepetle karşı karşıya olan bir tüketici fayda düzeyi açısından A sepetini B’ye B sepetini C’ye tercih ediyor ise rasyonel davranan tüketici her zaman A’yı C’ye tercih edecektir.

Tercihlerin Doymazlığı Varsayımı: Tüketilen malların iyi mal olması durumunda, tüketici her zaman daha çoğu daha aza tercih edecektir. İyi mal; 1 birimden itibaren tüketildiğinde tüketiciye pozitif fayda sağlayan mallardır. Kötü mal; 1 birimden itibaren tüketildiğinde tüketiciye negatif fayda sağlayan mallardır.

Tercihlerin Sürekliliği Varsayımı: Tüketicinin B sepetinden elde ettiği fayda düzeyini sağlayan M ve N gibi farklı mal sepetlerinde söz konusudur. Bu noktalarda tüketici süreklidir. Yani tüketici farklı mal bileşimleri tüketse de elde edeceği fayda düzeyi aynıdır. Bu aynı zamanda tüketicinin kayıtsız ya da farksız olduğunu gösterir.

Tercihlerin Dış Bükeyliği Varsayımı: Azalan marjinal fayda prensibi gereği ve azalan marjinal ikame oranı prensibi gereği tüketicinin tercihleri kesinlikle ve kesinlikle orijine dış bükeydir. Bu farksızlık eğrisi üzerinde bir doğrunun olmadığını ifade eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder